Tuesday, September 28, 2010

जननी जन्मभूमि स्वर्ग से : ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇ : jananI janmaBUmi svarga se


ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇ ಮಹಾನ ಹೈ
ಜಿಸಕೇ ವಾಸ್ತೇ ಯೇ ತನ ಹೈ ಮನ ಹೈ ಔರ ಪ್ರಾಣ ಹೈ ||ಧೃ||

ಈಸಕೇ ಕಣ ಕಣ ಮೇಂ ಲಿಖಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಹೈ
ಹುತಾತ್ಮಾ‌ಓಂಕೇ ರುಧಿರಸೇ ಭೂಮಿ ಸಷ್ಯ ಶ್ಯಾಮ ಹೈ
ಧರ್ಮ ಕಾ ಯೇ ಧಾಮ ಹೈ ಸದಾ ಈಸೇ ಪ್ರಣಾಮ ಹೈ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೈ ಯಹ ಧರಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಸಮಾನ ಹೈ ||೧||

ಈಸಕೀ ಆನ ಪರ ಅಗರ ಜೋ ಬಾತ ಕೋ‌ಈ ಆ ಪಡೇ
ಈಸಕೇ ಸಾಮನೇ ಜೋ ಜುಲ್ಮ ಕೇ ಪಹಾಡ ಹೋ ಖಡೇ
ಶತ್ರು ಸಬ ಜಹಾನ ಹೋ ವಿರುದ್ಧ ಆಸಮಾನ ಹೋ
ಮುಕಾಬಲಾ ಕರೇಂಗೇ ಜಬ ತಕ ಜಾನ ಮೇ ಯೇ ಜಾನ ಹೈ ||೨||

ಈಸಕೀ ಗೋದ ಮೇ ಹಜಾರೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಝೂಮತೀ
ಈಸಕೇ ಪರ್ವತೋಂಕೀ ಚೋಟಿಯಾ~ಂ ಗಗನ ಕೋ ಚೂಮತೀ
ಭೂಮಿ ಯಹ ಮಹಾನ ಹೈ ನಿರಾಲೀ ಈಸಕೀ ಶಾನ ಹೈ
ಈಸಕೀ ಜಯಪತಾಕ ಪರ ಲಿಖಾ ವಿಜಯ ನಿಶಾನ ಹೈ ||೩||
ಪೂಜ್ಯ ಕೇಶವ ಕೇ ಭಗೀರಥ ಸಾಥ ಲಾಯೇ ಸಂಘ ಧಾರಾ
ಇಷ್ಟ ಉನಕೋಂ ಮಾನ ತುಮನೇ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರತ ಕಾ ಸ~ಂವಾರಾ
ಲಕ್ಷ ಕೀ ದ್ರುತ ಪೂರ್ತೀ ಹೋ ಹಮ ಮಾ~ಂಗತೇ ಆಶಿಶ ತುಮಸೇ
ಕರ ಸಕೇ ಹಮ ಶೀಘ್ರ ಪೂರೀ ಮಾತೃಭೂಕೀ ಅರ್ಚನಾ ||೪||

जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है
जिसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है ॥धृ॥

ईसके कण कण में लिखा रामकृष्ण नाम है
हुतात्मा‌ओंके रुधिरसे भूमि सष्य श्याम है
धर्म का ये धाम है सदा ईसे प्रणाम है
स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है ॥१॥

ईसकी आन पर अगर जो बात को‌ई आ पडे
ईसके सामने जो जुल्म के पहाड हो खडे
शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो
मुकाबला करेंगे जब तक जान मे ये जान है ॥२॥

ईसकी गोद मे हजारो गंगा यमुना झूमती
ईसके पर्वतोंकी चोटियाँ गगन को चूमती
भूमि यह महान है निराली ईसकी शान है
ईसकी जयपताक पर लिखा विजय निशान है ॥३॥
पूज्य केशव के भगीरथ साथ लाये संघ धारा
इष्ट उनकों मान तुमने भाग्य भारत का सँवारा
लक्ष की द्रुत पूर्ती हो हम माँगते आशिश तुमसे
कर सके हम शीघ्र पूरी मातृभूकी अर्चना ॥४॥

jananI janmaBUmi svarga se mahAna hai
jisake vAste ye tana hai mana hai aura prANa hai ||dhRu||

Isake kaNa kaNa meM liKA rAmakRuShNa nAma hai
hutAtmA^^oMke rudhirase BUmi saShya SyAma hai
dharma kA ye dhAma hai sadA Ise praNAma hai
svataMtra hai yaha dharA svataMtra AsamAna hai ||1||

IsakI Ana para agara jo bAta ko^^I A paDe
Isake sAmane jo julma ke pahADa ho KaDe
Satru saba jahAna ho viruddha AsamAna ho
mukAbalA kareMge jaba taka jAna me ye jAna hai ||2||

IsakI goda me hajAro gaMgA yamunA JUmatI
Isake parvatoMkI coTiyA~M gagana ko cUmatI
BUmi yaha mahAna hai nirAlI IsakI SAna hai
IsakI jayapatAka para liKA vijaya niSAna hai ||3||
pUjya keSava ke BagIratha sAtha lAye saMGa dhArA
iShTa unakoM mAna tumane BAgya BArata kA sa~MvArA
lakSha kI druta pUrtI ho hama mA~Mgate ASiSa tumase
kara sake hama SIGra pUrI mAtRuBUkI arcanA ||4||

चाहिये आशिश माधव : ಚಾಹಿಯೇ ಆಶಿಶ ಮಾಧವ : cAhiye ASiSa mAdhava


ಚಾಹಿಯೇ ಆಶಿಶ ಮಾಧವ ನಮ್ರ ಗುರುವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ||ಧೃ||

ದೇವ ಇಂಗಿತ ಪರ ತುಮ್ಹಾರೇ ಧ್ಯೇಯ ಪಥ ಪರ ಬಢ ರಹೇ ಹೈ
ಆಪಸೇ ಜ್ಯೋತಿತ ಅನೇಕೋಂ ದೀಪ ಅವಿಚಲ ಜಲ ರಹೇ ಹೈ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೀವನ ಕಾ ಗಹನ ತಮ ಶೀಘ್ರ ಹೀ ಮಿಟಕರ ರಹೇಗಾ
ಮಾತೃ ಮನ್ದಿರ ಮೇಂ ವಿಭೂಷಿತ ದಿವ್ಯ ತವ ಆರಾಧನಾ ||೧||

ಸಂಕಟೋಂಸೇ ಪೂರ್ಣ ಪಥ ಪರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮೃತೀ ತವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
ಪೂರ್ಣ ಹೋಂಗೇ ಶೂಲ ಸಾರೇ ಮಿತ್ರ ಹೋಂಗೇ ಸಬ ವಿರೋಧಕ
ದೀಜಿಯೇ ವರ ಶಕ್ತೀ ಋಷಿವರ ಬಢ ಸಕೇ ಪಥ ಪರ ನಿರನ್ತರ
ಕರ ಸಕೇ ಸಾಕಾರ ಗುರುವರ ಆಪಕೀ ಸಂಕಲ್ಪನಾ ||೨||

ಶತ್ರು ಕೋ ಭೀ ಜೀತತಾ ಥಾ ಆಪಕಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಉಜ್ವಲ
ನಿನ್ದಕೋಂಪರ ಮಾತ ಕರತಾ ಆಪಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಮಲ
ಮಾತೃಭೂ ಕೀ ವೇದನಾ ಜೋ ಆಪಕೇ ಮನ ಮೇಂ ಬಸೀ ಥೀ
ಪಾ ಸಕೇ ಅಲ್ಪಾಂಶ ಭೀ ತೋ ಪೂರ್ಣ ಹೋಗೀ ಸಾಧನಾ ||೩||

ಪೂಜ್ಯ ಕೇಶವ ಕೇ ಭಗೀರಥ ಸಾಥ ಲಾಯೇ ಸಂಘ ಧಾರಾ
ಇಷ್ಟ ಉನಕೋಂ ಮಾನ ತುಮನೇ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರತ ಕಾ ಸಂವಾರಾ
ಲಕ್ಷ ಕೀ ದ್ರುತ ಪೂರ್ತೀ ಹೋ ಹಮ ಮಾಂಗತೇ ಆಶಿಶ ತುಮಸೇ
ಕರ ಸಕೇ ಹಮ ಶೀಘ್ರ ಪೂರೀ ಮಾತೃಭೂಕೀ ಅರ್ಚನಾ ||೪||

चाहिये आशिश माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना ॥धृ॥

देव इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ रहे है
आपसे ज्योतित अनेकों दीप अविचल जल रहे है
राष्ट्र जीवन का गहन तम शीघ्र ही मिटकर रहेगा
मातृ मन्दिर में विभूषित दिव्य तव आराधना ॥१॥

संकटोंसे पूर्ण पथ पर पुण्य स्मृती तव मार्गदर्शक
पूर्ण होंगे शूल सारे मित्र होंगे सब विरोधक
दीजिये वर शक्ती ऋषिवर बढ सके पथ पर निरन्तर
कर सके साकार गुरुवर आपकी संकल्पना ॥२॥

शत्रु को भी जीतता था आपका चारित्र्य उज्वल
निन्दकोंपर मात करता आपका व्यवहार निर्मल
मातृभू की वेदना जो आपके मन में बसी थी
पा सके अल्पांश भी तो पूर्ण होगी साधना ॥३॥

पूज्य केशव के भगीरथ साथ लाये संघ धारा
इष्ट उनकों मान तुमने भाग्य भारत का सँवारा
लक्ष की द्रुत पूर्ती हो हम माँगते आशिश तुमसे
कर सके हम शीघ्र पूरी मातृभूकी अर्चना ॥४॥

cAhiye ASiSa mAdhava namra guruvara prArthanA ||dhRu||

deva iMgita para tumhAre dhyeya patha para baDha rahe hai
Apase jyotita anekoM dIpa avicala jala rahe hai
rAShTra jIvana kA gahana tama SIGra hI miTakara rahegA
mAtRu mandira meM viBUShita divya tava ArAdhanA ||1||

saMkaToMse pUrNa patha para puNya smRutI tava mArgadarSaka
pUrNa hoMge SUla sAre mitra hoMge saba virodhaka
dIjiye vara SaktI RuShivara baDha sake patha para nirantara
kara sake sAkAra guruvara ApakI saMkalpanA ||2||

Satru ko BI jItatA thA ApakA cAritrya ujvala
nindakoMpara mAta karatA ApakA vyavahAra nirmala
mAtRuBU kI vedanA jo Apake mana meM basI thI
pA sake alpAMSa BI to pUrNa hogI sAdhanA ||3||

pUjya keSava ke BagIratha sAtha lAye saMGa dhArA
iShTa unakoM mAna tumane BAgya BArata kA sa~MvArA
lakSha kI druta pUrtI ho hama mA~Mgate ASiSa tumase
kara sake hama SIGra pUrI mAtRuBUkI arcanA ||4||

चले चले हम : ಚಲೇ ಚಲೇ ಹಮ : cale cale hama


ಚಲೇ ಚಲೇ ಹಮ ನಿಶಿದಿನ ಅವಿರತ
ಚಲೇ ಚಲೇ ಹಮ ಸತತ ಚಲೇ
ಕರ್ಮ ಕರೇ ಹಮ ನಿರಲಸ ಪಲ ಪಲ
ದಿನಕರ ಸಮ ಹಮ ಸದಾ ಜಲೇ ||ಪ||

ಸೋತೇ ನರ ಕೇ ಭಾಗ್ಯ ಸುಪ್ತ ಹೈ, ಜಾಗೇ ನರ ಕಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಾಗತಾ
ಉಠನೇ ಪರ ವಹ ಝಠ ಸೇ ಉಠತಾ, ಪಗ ಬಢತೇ ಹೀ ವಹ ಭೀ ಬಢತಾ
ಆಪ್ತ ವಚನ ಯಹ ಋಷಿ ಮುನಿಯೋ ಕಾ, ನರ ಹೈ ನರ ಕಾ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ
ಪುರಖೋ ಕೀ ಯಹ ಸೀಖ ಸಮಝಕರ, ಕರ್ಮಲೀನ ಹೋ ಸದಾ ಚಲೇ ||೧||

ಆರ್ಯಧರ್ಮ ಕೋ ಪುನ: ಪ್ರಾಣಮಯ, ಕರನೇ ನಿಕಲೇ ಘರ ಸೇ ಶಂಕರ
ಕೇರಲ ಸೇ ಕೇದಾರನಾಥ ತಕ, ಘೂಮೇ ಗುಮರಾಹೋಂ ಪರ ಜಯಕರ
ವಿಚರೇ ಅಚಲ ವನಾಂಚಲ ಮರುಥಲ, ಐಕ್ಯ ತತ್ವ ಕಾ ಶಂಖ ಬಜಾಕರ
ಉಸ ದಿಗ್ವಿಜಯೀ ಕೀ ಗತಿ ಲೇಕರ, ಸತತ ಚಲೇ ಕರ್ಮಣ್ಯ ಬನೇ ||೨||

ಗಾಡೀ ಮೇರಾ ಘರ ಹೈ ಕಹಕರ, ಜಿಸ ನೇ ಕೀ ಸಂಚಾರ ತಪಸ್ಯಾ
ಮೈ ನಹೀ ತೂ ಹೀ ತೂ ಯಹ ಜಪಕರ, ಜಿಸ ನೇ ಕೀ ಮಾ ಕೀ ಪರಿಚರ್ಯಾ
ಜಯ ಹೀ ಜಯ ಕೀ ಧುನ ಸೇ ಜಿಸ ನೇ, ಪೂರೀ ಕೀ ಜೀವನ ಕೀ ಯಾತ್ರಾ
ಉಸ ಮಾಧವ ಕೇ ಅನುಚರ ಹಮ ನಿತ, ಕಾಮ ಕರೇ ಅವಿರಾಮ ಚಲೇ ||೩||

चले चले हम निशिदिन अविरत
चले चले हम सतत चले
कर्म करे हम निरलस पल पल
दिनकर सम हम सदा जले ॥प॥

सोते नर के भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता
उठने पर वह झठ से उठता, पग बढते ही वह भी बढता
आप्त वचन यह ऋषि मुनियो का, नर है नर का भाग्य विधाता
पुरखो की यह सीख समझकर, कर्मलीन हो सदा चले ॥१॥

आर्यधर्म को पुन: प्राणमय, करने निकले घर से शंकर
केरल से केदारनाथ तक, घूमे गुमराहों पर जयकर
विचरे अचल वनांचल मरुथल, ऐक्य तत्व का शंख बजाकर
उस दिग्विजयी की गति लेकर, सतत चले कर्मण्य बने ॥२॥

गाडी मेरा घर है कहकर, जिस ने की संचार तपस्या
मै नही तू ही तू यह जपकर, जिस ने की माँ की परिचर्या
जय ही जय की धुन से जिस ने, पूरी की जीवन की यात्रा
उस माधव के अनुचर हम नित, काम करे अविराम चले ॥३॥

cale cale hama niSidina avirata
cale cale hama satata cale
karma kare hama niralasa pala pala
dinakara sama hama sadA jale ||pa||

sote nara ke BAgya supta hai, jAge nara kA BAgya jAgatA
uThane para vaha JaTha se uThatA, paga baDhate hI vaha BI baDhatA
Apta vacana yaha RuShi muniyo kA, nara hai nara kA BAgya vidhAtA
puraKo kI yaha sIKa samaJakara, karmalIna ho sadA cale ||1||

Aryadharma ko puna: prANamaya, karane nikale Gara se SaMkara
kerala se kedAranAtha taka, GUme gumarAhoM para jayakara
vicare acala vanAMcala maruthala, aikya tatva kA SaMKa bajAkara
usa digvijayI kI gati lekara, satata cale karmaNya bane ||2||

gADI merA Gara hai kahakara, jisa ne kI saMcAra tapasyA
mai nahI tU hI tU yaha japakara, jisa ne kI mA~M kI paricaryA
jaya hI jaya kI dhuna se jisa ne, pUrI kI jIvana kI yAtrA
usa mAdhava ke anucara hama nita, kAma kare avirAma cale ||3||

गुरु वंद्य महान : ಗುರು ವಂದ್ಯ ಮಹಾನ : guru vaMdya mahAna


ಗುರು ವಂದ್ಯ ಮಹಾನ ಭಗವಾ ಏಕಚಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ
ಅರ್ಪಣ ಕೋಟೀ ಕೋಟೀ ಪ್ರಣಾಮ ||ಧ್ರು||

ಶೋಣಿತ ವರ್ಣಾಮಧುನೀ ಶಿಕಲೋ ಸಾರೇ ಉಜ್ಜ್ವಲ ತ್ಯಾಗ
ವ್ಯಾಪಿತ ಆಲೋ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಅಖಂಡ ಭಾರತಭಾಗ
ಬಘುನೀ ಫಡಫಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಚೀ ಭಡಕೇ ಅಂತರಿ ಆಗ
ಕಟಿಬದ್ಧ ಉಭೇ ತವ ಛತ್ರಾಖಾಲೀ ಭಾರತಭೂಸಂತಾನ ||೧||

ಶೌರ್ಯಾನೇ ತವ ಜಗೀ ಗಾಜಲಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪ್ರದ ಇತಿಹಾಸ
ಪಾಹಿಲೇಸ ನಿಜ ನೇತ್ರಾಂನೀ ಕಿತಿ ಭೀಷಣ ರಣಸಂಗ್ರಾಮ
ದೇಹದಂಡ ಕುಣೀ ಹಾಲ ಭೋಗಿಲೇ ಕೇಲೇ ನಿಜ ಬಲಿದಾನ
ಬಲಿದಾನ ನವ್ಹೇ ತೇ ಪೂಜನ ಕೇಲೇ ಭಾರತಭೂಸಂತಾನ ||೨||

ಋಷೀ ತಪಸ್ವೀ ಮಹಾಮುನೀಂಚಾ ಸಂತಾಂಚಾ ಅಭಿಮಾನ
ಅನಾದಿಕಾಲಾಪಾಸುನೀಚ ತುಜ ಅಗ್ರಪುಜೇಚಾ ಮಾನ
ಬಘಶಿಲ ಭಾವೀ ಭಾಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಅನ ಉಜ್ಜ್ವಲ ವೈಭವಕಾಳ
ಹೋ ಯಶಸ್ವೀ ಅಸೇ ಸುಮಂಗಲ ದೇ ಶುಭ ವರದಾನ ||೩||

ಶುದ್ಧಶೀಲತಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾಚೀ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಾಚೀ ಖಾಣ
ಅಭಯ ವೀರತಾ ಶೌರ್ಯ ಧೀರತಾ ಸಂಯಮ ಶಾಂತಿನಿಧಾನ
ಸದ್ಭಾವೇ ತುಜ ಆಮ್ಹೀ ಮಾನಿಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಭಗವಾನ
ಪರಮಪಾವನಾ ತವ ಪದೀ ವಾಹೀ ದೇಶಾಸ್ತವ ಹೇ ಪ್ರಾಣ ||೪||

गुरु वंद्य महान भगवा एकचि जीवन प्राण
अर्पण कोटी कोटी प्रणाम ॥ध्रु॥

शोणित वर्णामधुनी शिकलो सारे उज्ज्वल त्याग
व्यापित आलो दिव्य दृष्टिने अखंड भारतभाग
बघुनी फडफड देशभक्तिची भडके अंतरि आग
कटिबद्ध उभे तव छत्राखाली भारतभूसंतान ॥१॥

शौर्याने तव जगी गाजला स्फूर्तिप्रद इतिहास
पाहिलेस निज नेत्रांनी किति भीषण रणसंग्राम
देहदंड कुणी हाल भोगिले केले निज बलिदान
बलिदान नव्हे ते पूजन केले भारतभूसंतान ॥२॥

ऋषी तपस्वी महामुनींचा संतांचा अभिमान
अनादिकालापासुनीच तुज अग्रपुजेचा मान
बघशिल भावी भाग्यपूर्ण अन्‌ उज्ज्वल वैभवकाळ
हो यशस्वी असे सुमंगल दे शुभ वरदान ॥३॥

शुद्धशीलता चारित्र्याची पावित्र्याची खाण
अभय वीरता शौर्य धीरता संयम शांतिनिधान
सद्भावे तुज आम्ही मानिले पूज्य गुरु भगवान
परमपावना तव पदी वाही देशास्तव हे प्राण ॥४॥

guru vaMdya mahAna BagavA ekaci jIvana prANa
arpaNa koTI koTI praNAma ||dhru||

SoNita varNAmadhunI Sikalo sAre ujjvala tyAga
vyApita Alo divya dRuShTine aKaMDa BArataBAga
baGunI PaDaPaDa deSaBakticI BaDake aMtari Aga
kaTibaddha uBe tava CatrAKAlI BArataBUsaMtAna ||1||

SauryAne tava jagI gAjalA sPUrtiprada itihAsa
pAhilesa nija netrAMnI kiti BIShaNa raNasaMgrAma
dehadaMDa kuNI hAla Bogile kele nija balidAna
balidAna navhe te pUjana kele BArataBUsaMtAna ||2||

RuShI tapasvI mahAmunIMcA saMtAMcA aBimAna
anAdikAlApAsunIca tuja agrapujecA mAna
baGaSila BAvI BAgyapUrNa an^^ ujjvala vaiBavakALa
ho yaSasvI ase sumaMgala de SuBa varadAna ||3||

SuddhaSIlatA cAritryAcI pAvitryAcI KANa
aBaya vIratA Saurya dhIratA saMyama SAMtinidhAna
sadBAve tuja AmhI mAnile pUjya guru BagavAna
paramapAvanA tava padI vAhI deSAstava he prANa ||4||

गलत मत कदम उठाओ : ಗಲತ ಮತ ಕದಮ ಉಠಾಓ : galata mata kadama uThAo


ಗಲತ ಮತ ಕದಮ ಉಠಾಓ
ಸೋಚ ಕರ ಚಲೋ ವಿಚಾರ ಕರ ಚಲೋ
ರಾಹ ಕೀ ಮುಸೀಬತೋಂ ಕೋ
ಪಾರ ಕರ ಚಲೋ ಪಾರ ಕರ ಚಲೋ ||ಪ||

ಹಮ ಪೇ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿಯಾಂ ಹೈ ದೇಶ ಕೀ ಬಡೀ
ಹಮ ನ ಬದಲೆ ಅಪನೀ ಚಾಲ ಹರ ಘಡೀ ಘಡೀ
ಆಗ ಲೇ ಚಲೋ ಚಿರಾಗ ಲೇ ಚಲೋ
ಯೇ ಮಸ್ತಿಯೋಂ ಕಿ ರಂಗ ಭರೇ ಭಾಗ ಲೇ ಚಲೋ ||೧||

ಮಂಜಿಲ ಕೇ ಮುಸಾಫಿರ ತುಝೆ ಕ್ಯಾ ರಾಹ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಫಿಕರ
ಚಟ್ಟಾನ ಪರ ತೂಫಾನ ಕೇ ಜನ್ಮೋಂ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಅಸರ
ಯೇ ಕೌನ ಆ ರಹಾ ಅಂಧೇರ ಛಾ ರಹಾ
ಯೇ ಕೌನ ಮಂಜಿಲೊಂ ಪೇ ಮಂಜಿಲೇ ಉಠಾ ರಹಾ ||೩||

ಮಿಲ ಕೇ ಚಲೋ ಏಕ ಸಾಥ ಅಬ ನಹೀಂ ರುಕೋ
ಬಢ ಕೇ ಚಲೋ ಏಕ ಸಾಥ ಅಬ ನಹೀಂ ಝುಕೋ
ಸಾಥ ಕರೇಗಾ ಆವಾಜ ಕರೇಗಾ
ಹಮಾರೀ ವೀರತಾ ಪೇ ಯಹಾಂ ರಾಜ ಕರೇಗಾ ||೪||

गलत मत कदम उठाओ
सोच कर चलो विचार कर चलो
राह की मुसीबतों को
पार कर चलो पार कर चलो ॥प॥

हम पे जिम्मेदारियां है देश की बडी
हम न बदले अपनी चाल हर घडी घडी
आग ले चलो चिराग ले चलो
ये मस्तियों कि रंग भरे भाग ले चलो ॥१॥

मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह कि क्या फिकर
चट्टान पर तूफान के जन्मों का क्या असर
ये कौन आ रहा अंधेर छा रहा
ये कौन मंजिलों पे मंजिले उठा रहा ॥३॥

मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको
बढ के चलो एक साथ अब नहीं झुको
साथ करेगा आवाज करेगा
हमारी वीरता पे यहां राज करेगा ॥४॥

galata mata kadama uThAo
soca kara calO vicAra kara calo
rAha kI musIbatoM ko
pAra kara calo pAra kara calo ||pa||

hama pe jimmedAriyAM hai deSa kI baDI
hama na badale apanI cAla hara GaDI GaDI
Aga le calo cirAga le calo
ye mastiyoM ki raMga Bare BAga le calo ||1||

maMjila ke musAPira tuJe kyA rAha ki kyA Pikara
caTTAna para tUPAna ke janmOM kA kyA asara
ye kauna A rahA aMdhera CA rahA
ye kauna maMjiloM pe maMjile uThA rahA ||3||

mila ke calo eka sAtha aba nahIM ruko
baDha ke calo eka sAtha aba nahIM Juko
sAtha karegA AvAja karegA
hamArI vIratA pe yahAM rAja karegA ||4||

क्षात्र तेज् से : ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಸೇ : kShAtra tej se


ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಸೇ ಸಮಾಜ ಸೂತ್ರಬದ್ಧ ಹೋ
ಮಾತೃಭೂ ಕೀ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ ಹೋ ||ಪ||

ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಮೇ ಹಮಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಹೀ
ಸ್ವದೇಶ ಮೇ ಸುರಾಜ್ಯ ಹೋ ನಿರ್ಮಿತಿ ಸಹೀ
ಪಾಣಸೇऽऽऽ ದಾನಸೇऽऽऽ
ಪಾಣದಾನಸೇ ಅಖಂಡ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೋ ||೧||

ತ್ಯಾಗ ಶೌರ್ಯಕೇ ಪ್ರತೀಕ ಹೋಗಯೇ ಯಹಾಂ
ಅಸಂಖ್ಯ ವೀರ ದೇಶಭಕ್ತ ಆಜ ಹೈ ಕಹಾಂ
ಉನ ಸಮಾऽऽऽನ ಭಕ್ತಿಮಾऽऽऽನ
ಉನ ಸ್ಮಾನ ಭಕ್ತಿಮಾನ ಕೋಟಿ ಹಿಂದು ಹೋ ||೨||

ಪಂಥ ಬೋಲಿ ಜಾತಿ ಕೀ ಅನೇಕ ಟೋಲಿಯಾಂ
ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವೃಕ್ಷ ಕೀ ಅಸಂಖ್ಯ ಡಾಲಿಯಾಂ
ಸಾವಧಾऽऽऽನ ನೌಜವಾऽऽऽನ್
ದೇಶ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಗ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೋ ||೩||

क्षात्र तेज् से समाज सूत्रबद्ध हो
मातृभू की रक्षणार्थ नित्यसिद्ध हो ॥प॥

स्वतंत्र देश मे हमारि संस्कृति रही
स्वदेश मे सुराज्य हो निर्मिति सही
पाणसेऽऽऽ दानसेऽऽऽ
पाणदानसे अखंड मातृभूमि हो ॥१॥

त्याग शौर्यके प्रतीक होगये यहाँ
असंख्य वीर देशभक्त आज है कहाँ
उन समाऽऽन भक्तिमाऽऽन
उन स्मान भक्तिमान कोटि हिंदु हो ॥२॥

पंथ बोलि जाति की अनेक टोलियां
हिंदु राष्ट्र वृक्ष की असंख्य़ डालियां
सावधाऽऽऽन नौजवाऽऽऽन्
देश स्वाभिमान जाग नित्य सिद्ध हो ॥३॥

kShAtra tej se samAja sUtrabaddha ho
mAtRuBU kI rakShaNArtha nityasiddha ho ||pa||

svataMtra deSa me hamAri saMskRuti rahI
svadeSa me surAjya ho nirmiti sahI
pRANase&&& dAnase&&&
pRANadAnase aKaMDa mAtRuBUmi ho ||1||

tyAga Souryake pratIka hogaye yahA~M
asaMKya vIra deSaBakta Aja hai kahA~M
una samA&&na BaktimA&&na
una smAna BaktimAna koTi hiMdu ho ||2||

paMtha boli jAti kI aneka ToliyAM
hiMdu rAShTra vRukSha kI asaMKYa DAliyAM
sAvadhA&&&na noujavA&&&n
deSa svABimAna jAga nitya siddha ho ||3||

Monday, September 27, 2010

एक साथ उच्चार करे : ಏಕ ಸಾಥ ಉಚ್ಚಾರ ಕರೇ : eka sAtha uccAra kare


ಏಕ ಸಾಥ ಉಚ್ಚಾರ ಕರೇ, ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ
ಏಕ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಘೋಷ ಕರೇ, ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಮ ||ಪ||

ಆಜ ನಹೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಯ ಸೇ, ಮಂತ್ರ ಹಮಾರಾ ಸಾಥೀ
ದುರ ದುರ ತಕ ಫೈಲಾಯೀ ಥೀ, ಆರ್ಯ ಧರ್ಮ ಕೀ ಖ್ಯಾತೀ
ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಜಬ ಘೂಮ ಪಡಾ ತಬ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಹು‌ಆ ಥಾ ಓಝಲ
ಜಾಗ ಉಠೀ ಹೈ ದೃಷ್ಠಿ ಹಮಾರೀ, ರಹೀ ನಹೀ ಅಬ ಓಝಲ
ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸ್ಮರೇ, ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ
ಏಕ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಘೋಷ ಕರೇ, ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಮ ||೧||

ವೇದ ಔರ ಉಪನಿಷದ ಸಿಖಾತೇ, ಕ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಮಾರಾ
ರಾಮ ಕಥಾ ಗೀತಾ ಸಿಖಲಾತೀ, ಜೋ ಗಂತವ್ಯ ಹಮಾರಾ
ಮಿಲೇ ವಿಶ್ವ ಮೇ ದುರ ದುರ ತಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇ ಬಿಖರೇ ಅವಶೇಷ
ಕರತೇ ಪ್ರೇರಿತ ಕರೋ ಪುನ: ತುಮ ಬಿಖರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಕೇ ಸಂದೇಶ
ಪೂಜನ ಸೇ ಅವಕಾಶ ಭರೇ, ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ
ಏಕ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಘೋಷ ಕರೇ, ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಮ ||೨||

ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಏಕ ಬಾರ ಫಿರ ಉನ್ನತ ಧ್ವಜ ಭಗವಾ ಡೋಲೇ
ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಏಕ ಬಾರ ಫಿರ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮ ಕೀ ಜಯ ಬೋಲೇ
ವೇದೋಂ ಕೇ ಅನುಶೀಲನ ಸೇ ಹಮ ಅವಿಷ್ಕಾರ ನಿತ ನಯೇ ಕರೇ
ದುನಿಯಾ ಕಾ ಮಾನವ ಭಾರತ ಕಾ ಆರಾಧನ ಔರ ನಮನ ಕರೇ
ಜಗ ಅಪನಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರೇ, ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ
ಏಕ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಘೋಷ ಕರೇ, ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಮ ||೩||

एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करे
एक मन्त्र का घोष करे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम ॥प॥

आज नही प्राचीन समय से, मन्त्र हमारा साथी
दुर दुर तक फैलायी थी, आर्य धर्म की ख्याती
काल चक्र जब घूम पडा तब, लक्ष्य हु‌आ था ओझल
जाग उठी है दृष्ठि हमारी, रही नही अब ओझल
दिव्य दृश्य सन्देश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करे
एक मन्त्र का घोष करे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम ॥१॥

वेद और उपनिषद सिखाते, क्या कर्तव्य हमारा
राम कथा गीता सिखलाती, जो गन्तव्य हमारा
मिले विश्व मे दुर दुर तक, संस्कृति के बिखरे अवशेष
करते प्रेरित करो पुन: तुम बिखरित जागृति के सन्देश
पूजन से अवकाश भरे, हम ऐसा व्यवहार करे
एक मन्त्र का घोष करे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम ॥२॥

अखिल विश्व मे एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले
अखिल विश्व मे एक बार फिर आर्य धर्म की जय बोले
वेदों के अनुशीलन से हम अविष्कार नित नये करे
दुनिया का मानव भारत का आराधन और नमन करे
जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करे
एक मन्त्र का घोष करे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम ॥३॥

eka sAtha uccAra kare, hama aisA vyavahAra kare
eka mantra kA GoSha kare, kRuNvanto viSvamAryama ||pa||

Aja nahI prAcIna samaya se, mantra hamArA sAthI
dura dura taka PailAyI thI, Arya dharma kI KyAtI
kAla cakra jaba GUma paDA taba, lakShya hu^^A thA oJala
jAga uThI hai dRuShThi hamArI, rahI nahI aba oJala
divya dRuSya sandeSa smare, hama aisA vyavahAra kare
eka mantra kA GoSha kare, kRuNvanto viSvamAryama ||1||

veda aura upaniShada siKAte, kyA kartavya hamArA
rAma kathA gItA siKalAtI, jo gantavya hamArA
mile viSva me dura dura taka, saMskRuti ke biKare avaSeSha
karate prerita karo puna: tuma biKarita jAgRuti ke sandeSa
pUjana se avakASa Bare, hama aisA vyavahAra kare
eka mantra kA GoSha kare, kRuNvanto viSvamAryama ||2||

aKila viSva me eka bAra Pira unnata dhvaja BagavA Dole
aKila viSva me eka bAra Pira Arya dharma kI jaya bole
vedoM ke anuSIlana se hama aviShkAra nita naye kare
duniyA kA mAnava BArata kA ArAdhana aura namana kare
jaga apanA uddhAra kare, hama aisA vyavahAra kare
eka mantra kA GoSha kare, kRuNvanto viSvamAryama ||3||

आसेतु हिमाचल सारा : ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಸಾರಾ : Asetu himAcala sArA


ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಸಾರಾ ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಮೇರಾ ಅಪನಾ
ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಿಂಧು ಕಾ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಮೇರಾ ಅಪನಾ ||ಪ||

ಇಸ ಪವಿತ್ರತಮ ಧರತೀ ಕಾ ಮೈ ಸೈನಿಕ ಸೇವಕ ಭಕ್ತ
ಇಸ ಉದಾತ್ತತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ನಸ ನಸ ಮೇ ಬಹತಾ ರಕ್ತ
ಅಭಿಮಾನ ಜಿಸೆ ಮಾಟೀ ಕಾ ವಹ ಬಂಧು ಬಂಧು ಮೇರಾ ಅಪನಾ ||೧||

ಸರಿತಾ ಪರ್ವತ ವಾಯು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಂಬರ ಪ್ಯಾರಾ
ಋತುರಾಜ ಯಹಾಂ ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಹೈ ಪ್ರಿಯ ವರ್ಷಾ ಕೀ ಜಲ ಧಾರಾ
ಬಗಿಯಾನ ಕೇ ಫೂಲ ಫೂಲೋಂ ಕಾ ಗಂಧ ಗಂಧ ಮೇರಾ ಅಪನಾ ||೨||

ಹೋ ಭಲೇ ವಿವಿಧ ಮತ ಪಂಥ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಂತ ಭಾಷಾ ವಿವಿಧಾ
ಊಂಚ ನೀಚ ಭೇದ ನ ಮನ ಮೇ ಹೋ ಸಮಾಪ್ತ ಸಾರೀ ದುವಿಧಾ
ಇಸ ವಿರಾಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುರುಷ ಕಾ ಬಾಹು ಬಾಹು ಮೇರಾ ಅಪನಾ ||೩||

ತನ ಮನ ಧನ ಅರ್ಪಣ ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯ ಜನನೀ ಕೇ ಚರಣೋ ಮೇ
ಕರ್ತೃತ್ವ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾ ಕೇ ಪದ ಪದ್ಮೋಂ ಮೇ
ಕಾಂಟೊ ಕೇ ಪಥ ಪರ ಬಢತಾ ಪಗ ಪಗ ಯಹ ಮೇರಾ ಅಪನಾ ||೪||

आसेतु हिमाचल सारा हिंदु हिंदु मेरा अपना
भारतीय जन सिंधु का बिंदु बिंदु मेरा अपना ॥प॥

इस पवित्रतम धरती का मै सैनिक सेवक भक्त
इस उदात्ततम संस्कृति का नस नस मे बहता रक्त
अभिमान जिसे माटी का वह बंधु बंधु मेरा अपना ॥१॥

सरिता पर्वत वायु सूर्य चन्द्र अंबर प्यारा
ऋतुराज यहाँ का प्रिय है प्रिय वर्षा की जल धारा
बगियान के फूल फूलो का गंध गंध मेरा अपना ॥२॥

हो भले विविध मत पन्थ भिन्न प्रान्त भाषा विविधा
ऊंच नीच भेद न मन मे हो समाप्त सारी दुविधा
इस विराट राष्ट्र पुरुष का बाहु बाहु मेरा अपना ॥३॥

तन मन धन अर्पण मेरा प्रिय जननी के चरणो मे
कर्तृत्व पराक्रम विद्या माता के पद पद्मो मे
काँटो के पथ पर बढता पग पग यह मेरा अपना ॥४॥

Asetu himAcala sArA hiMdu hiMdu merA apanA
BAratIya jana siMdhu kA biMdu biMdu merA apanA ||pa||

isa pavitratama dharatI kA mai sainika sevaka Bakta
isa udAttatama saMskRuti kA nasa nasa me bahatA rakta
aBimAna jise mATI kA vaha baMdhu baMdhu merA apanA ||1||

saritA parvata vAyu sUrya candra aMbara pyArA
RuturAja yahA~M kA priya hai priya varShA kI jala dhArA
bagiyAna ke PUla PUlo kA gaMdha gaMdha merA apanA ||2||

ho Bale vividha mata pantha Binna prAnta BAShA vividhA
UMca nIca Beda na mana me ho samApta sArI duvidhA
isa virATa rAShTra puruSha kA bAhu bAhu merA apanA ||3||

tana mana dhana arpaNa merA priya jananI ke caraNo me
kartRutva parAkrama vidyA mAtA ke pada padmo me
kA~MTo ke patha para baDhatA paga paga yaha merA apanA ||4||

Sunday, September 26, 2010

ಹಚ್ಚುವೆವು ದೀಪ : hacchuvevu dIpa


ಹಚ್ಚುವೆವು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವೆವು ದೀಪ
ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹಿಂದುಗಳ ಭಾವೈಕ್ಯ ರೂಪ
ವಾದಗಳ ಭೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು
ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧಕಂಕಣವ ತೊಟ್ಟು ||ಪ||

ನಮ್ಮದೇ ನೆಲವೆಂದು ಜಲವೆಂದು ಫಲವೆಂದು
ಛಲದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಭುವಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಧು
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಿರೆ ಬನ್ನ
ಯಾವ ಆಮಿಷಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಲಿಯಿಂದು ||೧||

ಧರ್ಮಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯಗೊಳಿಸುವೆವು
ನಮ್ಮ ಗತ ಇತಿಹಾಸ ಮರಳಿ ಬರಲಿಹುದು
ಐಕ್ಯವೊಂದೇ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ಯದಿಂದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಒಕ್ಕೊರಲ ಉದ್ಘೋಷ ಕೇಳಿ ಬರಲಿಹುದು ||೨||

ನಿಲ್ಲುವೆವು ನೇರ ಶಿರ ಬಾಗದಿದು ಅನ್ಯರಿಗೆ
ಕೆಚ್ಚಿನಲಿ ಇಚ್ಚೆಯಲಿ ಬಾಳುವೆವು ಇಲ್ಲಿ
ರಕ್ತಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ಹಿಂದುತ್ವ
ಮಣಿಯುವುದು ಭಾರತಿಯ ಪಾದತಲದಲ್ಲಿ ||೩||

hacchuvevu dIpa haccuvevu dIpa
eccetta hiMdugaLa BAvaikya rUpa
vAdagaLa BEdagaLa ella badigiTTu
dESasEvege baddhakaMkaNava toTTu ||pa||

nammadE nelaveMdu jalaveMdu phalaveMdu
CaladiMda beLesi Buvi baMgAra baMdhu
hoTTe tuMbA anna baTTe baregire banna
yAva AmiShakilla innu baliyiMdu ||1||

dharmakale saMskRutiya jAgRutiyagoLisuvevu
namma gata itihAsa maraLi baralihudu
aikyavoMdE maMtra aikyadiMdE svataMtra
okkorala udGOSha kELi baralihudu ||2||

nilluvevu nEra Sira bAgadidu anyarige
keccinali icceyali bALuvevu illi
raktakaNa kaNadalli hariyuvudu hiMdutva
maNiyuvudu BAratiya pAdataladalli ||3||

ಹಾಡುವೆವು ಹೊಸತೊಂದು ಹಾಡು : hADuvevu hosatoMdu hADu


ಹಾಡುವೆವು ಹೊಸತೊಂದು ಹಾಡು
ಕಟ್ಟುವೆವು ಹೊಸತೊಂದು ನಾಡು
ಹಿಡಿದಿಹೆವು ಐಕ್ಯತೆಯ ಜಾಡು
ನೀಗುವೆವು ತಾಯ್ನಾಡ ಪಾಡು ||ಪ||

ಮತಜಾತಿಗಳ ಸೀಮೆ ದಾಟಿ
ನವಚೇತನದ ತಂತಿ ಮೀಟಿ
ಸುತರಿರಲು ನಾವ್ ನೂರು ಕೋಟಿ
ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾರು ಸಾಟಿ ||೧||

ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವೆಮದು
ಭಾವಿತವ್ಯವತಿಭವ್ಯ ನಮದು
ಬಿತ್ತರಿಸಿ ತಾಯ್ನಾಡ ಹಿರಿಮೆ
ಗಳಿಸುವೆವು ಗತಮಾನ ಗರಿಮೆ ||೨||

ಶತ್ರುಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕುಟಿಲ
ಪರಿಹಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಟಿಲ
ಎದೆಗುಂದದೆಯೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ
ಹೋರಾಡಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ||೩||

hADuvevu hosatoMdu hADu
kaTTuvevu hosatoMdu nADu
hiDidihevu aikyateya jADu
nIguvevu tAynADa pADu ||pa||

matajAtigaLa sIme dATi
navacEtanada taMti mITi
sutariralu nAv nUru kOTi
Buviyalli namagAru sATi ||1||

prAcIna itihAsavemadu
BAvitavyavatiBavya namadu
bittarisi tAynADa hirime
gaLisuvevu gatamAna garime ||2||

SatrugaLa ShaDyaMtra kuTila
parihAra saMkIrNa jaTila
edeguMdadeye muMde sAgi
hOrADi jayaSIlarAgi ||3||

ಹನಿಯು ವಾಹಿನಿಯಾಯ್ತು : haniyu vAhiniyAytu


ಹನಿಯು ವಾಹಿನಿಯಾಯ್ತು ವಾಹಿನಿಯು ಜಲಧಿ
ಕೇಶವನ ಛಲದಾರಿ ಯುವಜನರ ಬಲದಿ
ಸತತ ಸಾಧನೆಗೈದ ಭಾರತದ ಜಲದಿ ||ಪ||

ವಿಘ್ನಕೋಟೆಯ ಗೆದ್ದು ದಾಟಿಹುದು ಸಂಘ
ಅಗ್ನಿಯೊಳು ಮಿಂದು ಮೇಲೆತ್ತಿಹುದು ಶೃಂಗ
ಗೈದಿಹುದು ವೈರಿಗಳ ಬಹುವ್ಯೂಹ ಭಂಗ
ಪಸರಿಸಿದೆ ಸಾಹಸದ ಸಾಸಿರ ತರಂಗ ||೧||

ರೂಢಿಯೊಳಗೂಡಿರುವ ಮೌಢ್ಯವನು ತೊರೆದು
ಕಾಡಿರುವ ಕೇಡುಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದು
ಮೂಡಿಹನು ನೋಡಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಸೂರ್ಯ
ನೀಡಿಹನು ನಾಡಿದಕೆ ಕುಂದದಿಹ ಧೈರ್ಯ ||೨||

ಆಂತರಿಕ ಭೇದಗಳ ಅಂತರವನಳಿಸಿ
ಅಂತರಂಗದಿ ಐಕ್ಯ ಭಾವನೆಯ ನಿಲಿಸಿ
ಹಿಂದುಶಕ್ತಿಯು ಜಗದಿ ಬೆಳೆದು ಬಲವಾಯ್ತು
ವಿವಿಧ ವಾದ ವಿವಾದ ನೆಲೆಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ||೩||

haniyu vAhiniyAytu vAhiniyu jaladhi
kESavana CaladAri yuvajanara baladi
satata sAdhanegaida BAratada jaladi ||pa||

viGnakOTeya geddu dATihudu saMGa
agniyoLu miMdu mElettihudu SRuMga
gaidihudu vairigaLa bahuvyUha BaMga
pasariside sAhasada sAsira taraMga ||1||

rUDhiyoLagUDiruva mouDhyavanu toredu
kADiruva kEDugaLa bennelubu muridu
mUDihanu nODalli jAgRutiya sUrya
nIDihanu nADidake kuMdadiha dhairya ||2||

AMtarika BEdagaLa aMtaravanaLisi
aMtaraMgadi aikya BAvaneya nilisi
hiMduSaktiyu jagadi beLedu balavAytu
vividha vAda vivAda nelekaLedu hOytu ||3||

ಹರಯದ ಗುಡುಗುಗಳು : harayada guDugugaLu


ಹರಯದ ಗುಡುಗುಗಳು ಸಿಡಿಲ ತೆರೆಗಳು ನಾವು
ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಛಲದ ಅಡಿಯಿಡುವವರು |
ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮನಬಲದಿ ಸಾಧನೆಗೆ ತನು ಬಳಸಿ
ಚೈತನ್ಯ ಪಥದಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಡೆಯುವವರು ||ಪ||

ಬಾಳುವೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಪಣವಿರಿಸಿ
ಪಾಂಚಜನ್ಯವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸೆಣಸುವವರು
ಸಿಂಧು ಸಲಿಲದ ಬಯಲು ತರುಣ ಹುರುಪಿನ ಹುಯಿಲು
ವೈರಿ ಪೀಳಿಗೆ ಎಣಿಸಿ ಮಣಿಸುವವರು ||೧||

ಅಂಜುವೆದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬಯಸಿಲ್ಲ
ತೃಣವಾಗಿಸಿ ಅಸುವ ಕಸವಿರುವವರು
ಕಂಡಿಹೆವು ಮರಣವನು ಮಸಣದೆಡೆ ಯಾತ್ರೆಯನು
ಅಳಿವಿರದ ಗೆಲುವಲಿ ಮಸಕಾಗದವರು ||೨||

ಇನಿತಿನಿತೂ ಸೊರಗದ ಎನಿತನಿತೂ ಕರಗದ
ನಿತ್ಯನೂತನ ಯೌವನದಲ್ಲಿರುವವರು
ಯಶದ ಸೂತ್ರವ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾರ್ಥ ದಹಿಸುತ ನಡೆದು
ಮಾತೆ ಆಶಯಕೆ ನಗುತ ಶಿರವ ತೆರುವವರು ||೩||

harayada guDugugaLu siDila teregaLu nAvu
guriyeDege Calada aDiyiDuvavaru |
eccetta manabaladi sAdhanege tanu baLasi
caitanya pathadali diTTa naDeyuvavaru ||pa||

bALuveya kaNadalli guMDigeya paNavirisi
pAMcajanyava smarisi seNasuvavaru
siMdhu salilada bayalu taruNa hurupina huyilu
vairi pILige eNisi maNisuvavaru ||1||

aMjuvede nammadalla hiMjarike bayasilla
tRuNavAgisi asuva kasaviruvavaru
kaMDihevu maraNavanu masaNadeDe yAtreyanu
aLivirada geluvali masakAgadavaru ||2||

initinitU soragada enitanitU karagada
nityanUtana youvanadalliruvavaru
yaSada sUtrava hiDidu svArtha dahisuta naDedu
mAte ASayake naguta Sirava teruvavaru ||3||

ಹಿಮಗಿರಿಯಾ ಶೃಂಗ : himagiriyA SRuMga


ಹಿಮಗಿರಿಯಾ ಶೃಂಗ ದೇವನದೀ ಗಂಗಾ
ಮನದಲಿ ಮೂಡಿಪ ಭಾವವಿನೂತನ
ಅನುಪಮ ಉತ್ತುಂಗಾ ||ಪ||

ದಿವ್ಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವೇದಪುರಾಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
ಹಿಂದುವಿನುನ್ನತಿ ಅವನತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಮಾದ್ರಿಯ ಶಿಖರಗಳು
ಅಂಜುವ ಎದೆಯಲಿ ಧೈರ್ಯದ ಪಂಜನು ಉರಿಸುವ ಮಂಜಿ ಮಹಲುಗಳು ||೧||

ಆ ಸುರಲೋಕವ ಮೀರಿಸುವಾ ನಾಡಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ ಭಾಗೀರಥೀ
ಭಾರತಮಾತೆಯ ಸಂಗದಲಿ ಧನ್ಯತೆಯಾಂತಿಹ ಭಾಗ್ಯವತೀ
ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಕಣಕಣ ಜನಮನ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿಹ ಪುಣ್ಯವತೀ ||೨||

ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ದುಡುಕದೆ ನಡೆ ನೀ ಜೋಪಾನ
ನೋವಲಿ ನೊಂದಿಹ ಬಂಧುವಿಗೆ ನೀಡುತ ಧೈರ್ಯ ಸಮಾಧಾನ
ಮಾತೆಯ ಗೌರವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿರಲೆಮ್ಮಯ ಪ್ರಾಣ ||೩||

himagiriyA SRuMga dEvanadI gaMgA
manadali mUDipa BAvavinUtana
anupama uttuMgA ||pa||

divya sanAtana saMskRutige vEdapurANavE sAkShigaLu
hiMduvinunnati avanatige sAkShi himAdriya SiKaragaLu
aMjuva edeyali dhairyada paMjanu urisuva maMji mahalugaLu ||1||

A suralOkava mIrisuvA nADige dhumukida BAgIrathI
BAratamAteya saMgadali dhanyateyAMtiha BAgyavatI
hiMdU dESada kaNakaNa janamana pAvanagoLisiha puNyavatI ||2||

sOlE geluvina sOpAna duDukade naDe nI jOpAna
nOvali noMdiha baMdhuvige nIDuta dhairya samAdhAna
mAteya gourava rakShaNegAgi muDipAgiralemmaya prANa ||3||

ಹಿಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಖರ : himagiriyallina unnata SiKara


ಹಿಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಖರ, ಕನ್ಯಾಕುವರಿಯ ಹಿಂದೂಸಾಗರ
ನಡುವೆ ಬಾಳುವ ಕೋಟಿ ತರುಣರ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿ ||ಪ||

ಶಂಕರ ಮಧ್ವರ ಪವಿತ್ರಭೂಮಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
ರಾಮದಾಸರ ಸೇವಾಮಂತ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ಭೂಮಿ ||೧||

ಪ್ರತಾಪ ರಾಣಾ ತೋರಿದ ನಾಡಿದು, ಶಿವಾಜಿ ಶೂರ ಬೆಳಗಿದ ಬೀಡಿದು
ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಕಾದಿದ ಜಾಡಿದು, ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜದ ಈ ಭೂಮಿ ||೨||

ಹೆಡಗೇವಾರರ ಸಂಘದ ದೀವಿಗೆ, ಚೇತನ ತುಂಬಿದೆ ಯುವಕರ ಬಾಳಿಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಪೂಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕೆ, ಸಂಘಸ್ಥಾನವೆ ಈ ಭೂಮಿ ||೩||

himagiriyallina unnata SiKara, kanyAkuvariya hiMdUsAgara
naDuve bALuva kOTi taruNara mAtRuBUmi I BUmi ||pa||

SaMkara madhvara pavitraBUmi, vidyAraNyara kAryakShEtra
rAmadAsara sEvAmaMtra vivEkAnaMdara I BUmi ||1||

pratApa rANA tOrida nADidu, SivAji SUra beLagida bIDidu
JAnsirANi kAdida jADidu, kShAtratEjada I BUmi ||2||

heDagEvArara saMGada dIvige, cEtana tuMbide yuvakara bALige
rAShTra kaTTuva pUjya kAryake, saMGasthAnave I BUmi ||3||

ಹಿಂದು ಭೂಮಿಯ ಸಿಂಧೂ ಜಲಧಿಯ : hiMdu BUmiya siMdhU jaladhiya


ಹಿಂದು ಭೂಮಿಯ ಸಿಂಧೂ ಜಲಧಿಯ ಕಣಕಣಗಳ ಚೈತನ್ಯವ ಹೀರಿ
ಹಿಂದುವಿನೆದೆ ಎದೆ ಸ್ಪಂದನಗೊಳುತಿದೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮಜಲೇರಿ ||ಪ||

ಸರಿಸುತ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ದೂರ ಪಸರಿಸುತಾ ಜಾಗೃತಿ ಕದಿರ
ಹಿಂದೂರವಿಯುದಯಿಸಿದನು ನೋಡ, ಹಿಂದಕೆ ಸರಿಯಿತು ಮೋಡ
ಅಂಗಳದಲಿ ಮುಂಜಾವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಯಶಕೋರಿ ||೧||

ಕುಗ್ಗಿದೆ ಸಂಕೋಚದ ಅವಧಿ ಹಿಗ್ಗಿದೆ ಸಂತೋಷದ ಉದಧಿ
ಭಾರತಮಾತೆಗೆ ವೈಭವಕಾಲ ಬರುತಿದೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ
ಗತಗೌರವವಾ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವಾ, ದೃಢನಿರ್ಧಾರವ ತೋರಿ ||೨||

ಸೋಲಿನ ಕಾರಣಗಳ ಹುಡುಕಿ, ವಿಜಯ ರಣಾಂಗಣದೊಳು ಧುಮುಕಿ
ಸಂಗಮಿಸಿದೆ ಚೇತನ ಕಾವೇರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಿಜದಾರಿ
ಒಂದನು ಎರಡಾಗಿಸಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿಸಿ ನೂರು ಸಾವಿರವ ಸೇರಿ ||೩||

ವಿಶ್ವವೆ ವಿಶ್ವಾಸವನಿಡುವಾ, ಪ್ರತಿಮಾನವ ಸಂತಸ ಪಡುವಾ
ವಿವಿಧತೆ ಏಕತೆ ಮೇಳೈಸಿಹುದು ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವು ನಮದು
ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಕರ್ಮಕೆ ನಾಂದಿ, ಎಂಬೀ ತತ್ವವ ಸಾರಿ ||೪||

hiMdu BUmiya siMdhU jaladhiya kaNakaNagaLa caitanyava hIri
hiMduvinede ede spaMdanagoLutide bAMdhavyada majalEri ||pa||

sarisuta kArgattala dUra pasarisutA jAgRuti kadira
hiMdUraviyudayisidanu nODa, hiMdake sariyitu mODa
aMgaLadali muMjAvige svAgata, BaviShyattige yaSakOri ||1||

kuggide saMkOcada avadhi higgide saMtOShada udadhi
BAratamAtege vaiBavakAla barutide saMSayavilla
gatagouravavA matte paDeyuvA, dRuDhanirdhArava tOri ||2||

sOlina kAraNagaLa huDuki, vijaya raNAMgaNadoLu dhumuki
saMgamiside cEtana kAvEri saMGaTaneya nijadAri
oMdanu eraDAgisi nAlkAgisi nUru sAvirava sEri ||3||

viSvave viSvAsavaniDuvA, pratimAnava saMtasa paDuvA
vividhate Ekate mELaisihudu dvaitAdvaitavu namadu
dharmada taLahadi karmake nAMdi, eMbI tatvava sAri ||4||

ಹಿಂದು ಹೆಸರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದೇಹದ : hiMdu hesarina rAShTradEhada


ಹಿಂದು ಹೆಸರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದೇಹದ ಉಸಿರೆ ನಮನ ಸನಾತನ
ಓ ಮಹೋನ್ನತ ಚೇತನ ||ಪ||

ಹಿಂದುಸಾಗರ ಹಿಮದ ಆಗರ ನದಿಯ ನಾಗರ ಸಂಗಮ
ಮರದ ಮರ್ಮರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸರಿಗಮ
ಹಿಂದು ಹಿಂದುವಿನೆದೆಯ ಸ್ಪಂದನ ನಿನ್ನ ಯಾನದ ಇಂಧನ ||೧||

ಭಣಗುಡುವ ಜನಮನದ ಗಗನದಿ ತುಂಬಿ ಮೇಘದ ಗರ್ಜನ
ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಡತೆಯ ರೂಢಿರಾಡಿಯ ಮಾಡುತಲಿ ಪರಿಮಾರ್ಜನ
ಸಿಡಿಲು ದಹಿಸಲಿ ಮಲೆಯು ತೊಳೆಯಲಿ ಬೆಳಕು ಹೊಮ್ಮಲಿ ಬಾಳಿನ ||೨||

ಶಕ್ತವಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಜೀವನ ನಿನ್ನ ಕಾಯದ ಕಣಕಣ
ಪ್ರಾಣವರ್ಧನ ತ್ರಾಣವರ್ಧನ ಬೆಳೆಸು ದ್ರುಮದೊಲು ತೃಣತೃಣ
ವೈರಿಕುಲ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಶೌರ್ಯಧನ ಸಂವರ್ಧನ ||೩||

hiMdu hesarina rAShTradEhada usire namana sanAtana
O mahOnnata cEtana ||pa||

hiMdusAgara himada Agara nadiya nAgara saMgama
marada marmaradiMda horaDisu svABimAnada sarigama
hiMdu hiMduvinedeya spaMdana ninna yAnada iMdhana ||1||

BaNaguDuva janamanada gaganadi tuMbi mEGada garjana
svArtha jaDateya rUDhirADiya mADutali parimArjana
siDilu dahisali maleyu toLeyali beLaku hommali bALina ||2||

SaktavAgali vyaktijIvana ninna kAyada kaNakaNa
prANavardhana trANavardhana beLesu drumadolu tRuNatRuNa
vairikula kALiMga mardana Souryadhana saMvardhana ||3||

ಹಿಂದು ಸಾಗರವೆ : hiMdu sAgarave


ಹಿಂದು ಸಾಗರವೆ ದಿಶೆಯ ಬದಲಿಸಿತೆ ಏನಿದೆಂಥ ಮೋಡಿ
ಉಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯುತಿದೆ ಕೋಟಿ ಅಲೆಗಳು ತಾಯ ಸ್ತುತಿಯ ಹಾಡಿ
ವೀರಪುರುಷರಾವೇಶ ತನುಗಳಲಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯು ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿ
ಅಣುಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಹಿಂದು ಒಂದೆನುವ ಒಮ್ಮತವೆ ಜೀವನಾಡಿ ||ಪ||

ಇರುಳ ಸರಿಸುತ ಬಂದ ಬೆಳಗಿಂದು ಒಸಗೆ ತಂದಿತಿಳೆಗೆ
ವಿಶ್ವಮುಕುಟದಾ ಸರದಿ ಮೀಸಲು ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಶಿರಕೆ
ಜಡತೆ ಝಾಡಿಸಿ ಛಲದಿ ದುಡಿಯುವ ಕೋಟಿ ಹೃದಯಗಳ ಹರಕೆ
ದುರುಳರೆದೆಗಳ ಸೀಳಿ ಮಾತೆಗೆ ಜಯಮಾಲೆ ತೊಡಿಸೊ ಬಯಕೆ ||೧||

ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದಹಿಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಮಹಲು
ಒಡಕು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿರತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನವರತ ಒಲವ ಹೊನಲು
ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗರ ಸಮರಸಕೆ ಉಂಟೆ ಮಿಗಿಲು
ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ ದಾಸ್ಯಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತೆಗಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲು ||೨||

hiMdu sAgarave diSeya badalisite EnideMtha mODi
ukki moreyutide kOTi alegaLu tAya stutiya hADi
vIrapuruSharAvESa tanugaLali puDipuDiyu ella bEDi
aNuaNuvinallU hiMdu oMdenuva ommatave jIvanADi ||pa||

iruLa sarisuta baMda beLagiMdu osage taMditiLege
viSvamukuTadA saradi mIsalu tAyi BAratiya Sirake
jaDate JADisi Caladi duDiyuva kOTi hRudayagaLa harake
duruLaredegaLa sILi mAtege jayamAle toDiso bayake ||1||

dourbalya dahisi prAbalyagaLisi kaTTiruva snEha mahalu
oDaku illilla nirata vAtsalya anavarata olava honalu
rAShTraBAktiya sphUrtiyAgara samarasake uMTe migilu
saMGaTita Sakti dAsyake mukti mAteginnelli digilu ||2||

ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಚಿರ ನವ ಹರಯವೆ : hiMdustAnada cira nava


ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಚಿರ ನವ ಹರಯವೆ, ಹೇ ಹೈಮಾಚಲ ಸಂದರ್ಶನವೆ
ಇದೋ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರವಾಹವು, ಯುವಜನ
ಜಾಹ್ನವಿ ಸಿಂಧೂಬಲವು ||ಪ||

ರಣಮತ್ತರ ಬಿಸಿನೆತ್ತರ ಬಾಹುವೆ, ಓ ನಾಡಿನ ಯೌವನ ಸಿಡಿದೇಳು
ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೇತ್ರ ತೃತೀಯ ಸ್ವರೂಪವೆ, ತಾರುಣ್ಯವೇ ಉರಿಗಣ್ ತೆರೆ ಏಳು ||೧||

ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದೊಳು ಹೃತ್ಪರ್ವತಗಳು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಿಂತಿರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲಿ
ದುರ್ಗಮ ದುರ್ಗಗಳೆಚ್ಚರಗೊಳುತಿವೆ, ಅರಿಗೆಂದಿಗು ದೊರೆಯದು ಜಯವಿಲ್ಲಿ ||೨||

ಕಿಡಿ ಹಾರಿದೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ನಿದ್ದೆಗೆ, ಧುಮಧುಮ ಧುಮಗುಡುತಿದೆ ಧುರಭೇರಿ
ಜನಜನರೆದೆಯೊಳು ಧಗಧಗ ಧಗಿಸಿದೆ, ಭೀಷಣ ರಣಬೆಂಕಿಯು ಓ ವೈರಿ ||೩||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜನ ಹೃದಯ ಹಿಮಾಲಯ, ಮೈ ತಾಳಿದೆ ಇದು ಪ್ರದೀಪ್ತ ವಲಯ
ಹೃನ್ಮಹಿಮಾಲಯ ಅರಿಯ ಯಮಾಲಯ, ಬೆಳೆಬೆಳೆದಿದೆ ಇದು ಸುಷುಪ್ತ ಪ್ರಲಯ ||೪||

hiMdustAnada cira nava harayave, hE haimAcala saMdarSanave
idO udBaviside prANapravAhavu, yuvajana
jAhnavi siMdhUbalavu ||pa||

raNamattara bisinettara bAhuve, O nADina youvana siDidELu
rAShTrada nEtra tRutIya svarUpave, tAruNyavE urigaN tere ELu ||1||

dRuDha niScayadoLu hRutparvatagaLu, kOTyaMtara niMtire rAShTradali
durgama durgagaLeccaragoLutive, arigeMdigu doreyadu jayavilli ||2||

kiDi hAride siDimaddina niddege, dhumadhuma dhumaguDutide dhuraBEri
janajanaredeyoLu dhagadhaga dhagiside, BIShaNa raNabeMkiyu O vairi ||3||

mRutyuMjaya jana hRudaya himAlaya, mai tALide idu pradIpta valaya
hRunmahimAlaya ariya yamAlaya, beLebeLedide idu suShupta pralaya ||4||

ಹಿಂದುತ್ವದ ಜಯಘೋಷವ ಮೊಳಗಿಸಿ : hiMdutvada jayaGOShava


ಹಿಂದುತ್ವದ ಜಯಘೋಷವ ಮೊಳಗಿಸಿ ನಾಡನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋಣ
ಗ್ರಾಮ ನಗರ ಗಿರಿ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಬೆಳಕನು ಬೀರೋಣ
ಪುನರಪಿ ದಿಗ್ದೆಸೆಯಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಲ್ಪನೆ ತೆರೆತೆರೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿ
ಪಲಾಯನಕಿನಿತೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯ ನಾಡಿನಲಿ ||ಪ||

ಭಾಷೆಯು ವೇಷವು ಎಲ್ಲವು ಭಿನ್ನ ಆದರು ಬದುಕು ಏಕರಸ
ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಸಮರ ವಿಜೇತ ಪಾವನ ಹಿಂದೂ ಜೀವರಸ
ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತಲಿದೆ ನವ ವಿಶ್ವಾಸ
ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಕೂ ಪ್ರತಿಹೃದಯಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂದೇಶ ||೧||

ಜಾತಿಮತಗಳ ಧನಿಕ ಬಡವರ ಭೇದ ಭಾವವು ತೊಲಗುತಿದೆ
ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರೇಮದ ಪವಿತ್ರ ಜಾಹ್ನವಿ ಜನಮನದಂಚನು ಸಿಂಚಿಸಿದೆ
ದಶಪ್ರಹರಿಣಿ ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪದಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯು ಬರತಿಹಳು
ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜದಿ ತರಿದು ದುರುಳರ ಲೋಕವ ನಿರ್ಭಯ ಮಾಡಿಹಳು ||೨||

ಮುಕ್ತಿಪಥದೊಳು ಮನುಜನ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಭೂಮಿ ಇದು ಭಾರತವು
ವಿಶ್ವಸ್ತವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ನಾಡಿದು ಶುಭಕರವು
ತತ್ಸಮ ಧ್ಯೇಯಕೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವು
ಜಾಗರಣದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕೆ ಧುಮುಕಲಿ ನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಗೃಹವು ||೩||

hiMdutvada jayaGOShava moLagisi nADanu jAgRutagoLisONa
grAma nagara giri kAnanadalli sAtvika beLakanu bIrONa
punarapi digdeseyali puruShArthada kalpane teretere vyApisali
palAyanakinitU Aspadavilla pArthasArathiya nADinali ||pa||

BASheyu vEShavu ellavu Binna Adaru baduku Ekarasa
sAvira varShada samara vijEta pAvana hiMdU jIvarasa
saMGarShada samarAMgaNadalli mUDutalide nava viSvAsa
grAma grAmakU pratihRudayakkU hiMdU rAShTrada saMdESa ||1||

jAtimatagaLa dhanika baDavara BEda BAvavu tolagutide
snEhada prEmada pavitra jAhnavi janamanadaMcanu siMciside
daSaprahariNi durgeya rUpadi tAyi BAratiyu baratihaLu
kShAtra tEjadi taridu duruLara lOkava nirBaya mADihaLu ||2||

muktipathadoLu manujana naDesida divyaBUmi idu BAratavu
viSvastava kalyANada prEraNe nIDida nADidu Subhakaravu
tatsama dhyEyake arpitavAgali vyaktiya badukina kShaNakShaNavu
jAgaraNada I pavitra kAryake dhumukali nADi prati gRuhavu ||3||

ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಡಲಾಳದ ಬೆಂಕಿಯೆ : hiMdutvada oDalALada


ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಡಲಾಳದ ಬೆಂಕಿಯೆ
ಜಡತೆಯ ತೊರೆದು ಸಿಡಿದೇಳು
ಶತಶತಮಾನದ ಕಡು ಅಪಮಾನದ
ಅವಶೇಷಂಗಳ ದಹಿಸೇಳು... ಮುಗಿಲನು ಚುಂಬಿಸಿ ಭುಗಿಲೇಳು ||
ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ... ಶೌರ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ ||ಪ||

ನಿನ್ನಯ ಪೌರುಷಮಯ ಇತಿಹಾಸ
ಸ್ಮರಿಸದೆ ಮೈಮರೆತಿದೆ ಈ ದೇಶ
ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು ನೀ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತಲಿ
ಬೆಳಗಲಿ ಭುವಿ ತವ ಪ್ರಖರ ಪ್ರಕಾಶ ||೧||

ತುಷ್ಟೀಕರಣವ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ
ತಾರತಮ್ಯಯುತ ಧೋರಣೆಯು |
ಕಪಟ ಮತಾಂತರ ಕುಟಿಲ ಅವಾಂತರ
ರಾಷ್ಟಾಂತರಕಿದು ಪ್ರೇರಣೆಯು ||೨||

ಸಂಘ ಶಕ್ತಿಯ ನೀ ಪ್ರತಿರೂಪ
ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸು ಬಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪ |
ವಿಘ್ನ ವಿರೋಧಕ ಮಸಣದ ಬೂದಿ
ಸತ್ಯಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದ ಗಾದಿ ||೩||

hiMdutvada oDalALada beMkiye
jaDateya toredu siDidELu
SataSatamAnada kaDu apamAnada
avaSEShaMgaLa dahisELu... mugilanu cuMbisi BugilELu ||
satyamEva jayatE... SouryamEva jayatE ||pa||

ninnaya pouruShamaya itihAsa
smarisade maimaretide I dESa
prakaTagoLLu nI prajvalisutali
beLagali Buvi tava praKara prakASa ||1||

tuShTIkaraNava puShTIkarisuva
tAratamyayuta dhOraNeyu |
kapaTa matAMtara kuTila avAMtara
rAShTRAMtarakidu prEraNeyu ||2||

saMGa Saktiya nI pratirUpa
horahommisu bA ninna pratApa |
viGna virOdhaka masaNada bUdi
satyake aMtima vijayada gAdi ||3||

ಹೃದಯವನರಳಿಸಿ ಜಗವನೆ ಬೆಳಗುವ: hRudayavanaraLisi jagavane


ಹೃದಯವನರಳಿಸಿ ಜಗವನೆ ಬೆಳಗುವ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳವತರಿಸುತಿವೆ
ಸಂಕ್ರಮಣಕೆ ತಹತಹಿಸುತಿವೆ ||ಪ||

ಶೋಧಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಮೂಲಗಳ
ಭೇದಿಸಿ ನೂರು ಸವಾಲುಗಳ
ಛೇದಿಸಿ ಛಲವ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಬಲವ
ಸಾಧಿಸಿ ತರುವೆವು ಜಯದೊಲವ ||೧||

ಸಮರಸತೆಯ ಚಿರ ಸಂದೇಶ
ಬಾಳಿದ ಹಿರಿಯರ ಆದರ್ಶ
ಮರಳಲಿ ಧರೆಗೆ ಕಾಲದ ಕರೆಗೆ
ಕರಗಲಿ ಭ್ರಮೆಯ ಕರಾಳ ಹೊಗೆ ||೨||

ಪುಟಿದೇಳಲಿ ನೆಲದಭಿಮಾನ
ಪುಟಗೊಳ್ಳಲಿ ತಾರುಣ್ಯಧನ
ರಕ್ತದ ಕಣಕಣ ಸುರಿಯೆ ಸಮರ್ಪಣ
ಶಕ್ತಗೊಳಲಿ ಸುತ ಜಾಗರಣ ||೩||

ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಸಂಮಾನ
ಮಾನವೀಯ ಭಾವೋತ್ಥಾನ
ಸತ್ಯದ ಮನನ ಧರ್ಮಾಚರಣ
ವೀರರಿಗಿದು ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ||೪||

hRudayavanaraLisi jagavane beLaguva
saMkalpagaLavatarisutive
saMkramaNake tahatahisutive ||pa||

SOdhisi sOlina mUlagaLa
BEdisi nUru savAlugaLa
CEdisi Calava pracOdisi balava
sAdhisi taruvevu jayadolava ||1||

samarasateya cira saMdESa
bALida hiriyara AdarSa
maraLali dharege kAlada karege
karagali Brameya karALa hoge ||2||

puTidELali neladaBimAna
puTagoLLali tAruNyadhana
raktada kaNakaNa suriye samarpaNa
SaktagoLali suta jAgaraNa ||3||

tAyi BAratiya saMmAna
mAnavIya BAvOtthAna
satyada manana dharmAcaraNa
vIrarigidu paMthAhvAna ||4||

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ: Swatantrya Swamitva


ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ವಬಲ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ
ನಿಮ್ಮೆದೆಯ ಸತ್ವದುರಿ ಆರದಿರಲಿ
ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸದಿಹ ಅಭಿಮಾನ ನಿಮಗಿರಲಿ
ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾವಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ||ಪ||

ಭಗ್ನವಾಯಿತು ಕಾಯ ದಗ್ಧವಾಯಿತು ಹೃದಯ
ನಗ್ನವಾಯಿತು ನಾಡು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ
ತೀರಿಲ್ಲ ಋಣದ ಹೊರೆ ಮುಂದೆ ನೀವಾದರೂ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರಿ ಸಾಲ ಇತ್ತವರಿಗೆ ||೧||

ನಮ್ಮೆದೆಯ ತುಂಬಿದ್ದ ನಿಮ್ಮುಸುರಿನಾಕಾಂಕ್ಷೆ
ನಮ್ಮೊಡಲ ಸಂತಾನ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ
ಸೇಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆದರ್ಶದಾರೈಕೆ
ಸತ್ಪುತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮರೆಯದಿರಲಿ ||೨||

ಸುಖದ ಶಯ್ಯೆಯ ತಂಪು ಮೋಹ ಮಂಜಿನ ಮಾಯೆ
ಬಿಸಿಯ ನೆತ್ತರ ನಂಜು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ
ಕಷ್ಟನಷ್ಟದ ಕಾವು ಬವಣೆಗಳ ಬೇಸಿಗೆಗೆ
ನಿರ್ಧಾರದಾಗಾರ ಕರಗದಿರಲಿ ||೩||

ಹರಿಯುತಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಮ್ಮದೇ
ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗಿತ್ತ ಶುದ್ಧರಕುತ
ಅವರು ಬಾಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ ಹಾಗೆ
ಬಾಳಿ ಬದುಕಿರಿ ನೀವು ನಿರುತ ನಗುತ ||೪||

svAtaMtrya svAmitva svabala svAdhInateya
nimmedeya satvaduri Aradirali
apamAna sahisadiha aBimAna nimagirali
nimmoDane nAvirali illadirali ||pa||

BagnavAyitu kAya dagdhavAyitu hRudaya
nagnavAyitu nADu nammedurige
tIrilla RuNada hore muMde nIvAdarU
hiMdirugisiri sAla ittavarige ||1||

nammedeya tuMbidda nimmusurinAkAMkShe
nammoDala saMtAna nimage barali
sEDugaLa pUraike AdarSadAraike
satputra kartavya mareyadirali ||2||

suKada Sayyeya taMpu mOha maMjina mAye
bisiya nettara naMju eccarisali
kaShTanaShTada kAvu bavaNegaLa bEsigege
nirdhAradAgAra karagadirali ||3||

hariyutide nimmoLage nenapirali nammadE
pUrvajaru namagitta Suddharakuta
avaru bALida hAge nAvu badukida hAge
bALi badukiri nIvu niruta naguta ||4||

Labels: Kannada, Swatantrya Swamitva, Sangha Geeta, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ, ಸಂಘ ಹಾಡುಗಳು, ಕನ್ನಡ 

ಸ್ವರ್ಗದ ಸೊಬಗನು ಮೀರಿಸಿ : svargada sobaganu mIrisi


ಸ್ವರ್ಗದ ಸೊಬಗನು ಮೀರಿಸಿ ಮೆರೆದಿಹ ಭಾರತದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಕೇಶವ ಉದಿಸಿದ ಸಂಘದ ಹಣತೆಯು ಬೆಳಗಿತು ಜನಮನ ಮನದಲ್ಲಿ ||ಪ||

ತನ್ನೀ ನೆಲಜಲ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದು ಜನತೆಯು ಮೆರೆತಿರಲು
ದಾಸ್ಯದ ಉರುಳಿಗೆ ಕೊರಳನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೂಪದಿ ಮುಳುಗಿರಲು
ಘೋರ ನಿರಾಸೆಯ ಘನ ತಿಮಿರದಿ ತಾ ಯುವ ಜನತೆಯು ಎದೆಗುಂದಿರಲು
ಕೇಶವ ತೋರಿದ ಧ್ಯೇಯದ ಗಾದಿ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯೊಳು
ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯ ಅನುದಿನ ಮಾಡಲು ಜೀವನವನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡಲು ||೧||

ಭಾರತದೇಶದ ಭವ್ಯಪರಪಂಪರೆ ಜಗದಲ್ಲಿದು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವು
ವೀರ ಸುಪುತ್ರರ ಸಾಹಸ ಚರಿತೆಯು ಶೌರ್ಯಪ್ರತಾಪ ಗುಣಾನ್ವಿತವು
ಅಗಣಿತ ಋಷಿಮುನಿ ಸಂತರ ನಾಡಿದು ಅನುಪಮ ಕಲೆಗಳ ನೆಲೆವೀಡು
ಎಮ್ಮಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಯುಗಯುಗದ ಅಭಿಮಾನವಿದು
ಸಂಘದ ಮಂತ್ರವ ಪಠಿಸುತ ನಾಡೊಳು ಐಕ್ಯದ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸಲು ||೨||

ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಿಹಿ ಅಮೃತ ಉಣಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವನೇ
ಬಂಧುತ್ವದ ಸುಧೆ ನಾಡಲಿ ಹರಿಸಿದೆ ಮುನಿಪುಂಗವ ಹೇ ಮಾಧವನೇ
ಹಾಲಾಹಲವನು ನುಂಗುತ ನಗುತಲಿ ಮಾತೆಯ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸುತಲಿ
ಬೆಳೆದಿರಿ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ನೀವು ಮುಗಿಲಿನ ಮೇರೆಯ ಮೀರುತಲಿ
ಧನ್ಯವು ನಿಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಋಷಿವರ ಹೆಸೆರೆಂದಿಗು ಅಜರಾಮರವು ||೩||

svargada sobaganu mIrisi merediha BAratada aMgaLadalli
kESava udisida saMGada haNateyu beLagitu janamana manadalli ||pa||

tannI nelajala dharmasaMskRuti hiMdu janateyu meretiralu
dAsyada uruLige koraLanu nIDi svArthada kUpadi muLugiralu
GOra nirAseya Gana timiradi tA yuva janateyu edeguMdiralu
kESava tOrida dhyEyada gAdi aMtima vijayada hAdiyoLu
mAteya sEveya anudina mADalu jIvanavanu muDipAgiDalu ||1||

BAratadESada BavyaparapaMpare jagadallidu mahimAnvitavu
vIra suputrara sAhasa cariteyu SouryapratApa guNAnvitavu
agaNita RuShimuni saMtara nADidu anupama kalegaLa nelevIDu
emmaya hemmeya hiMdusthAna yugayugada aBimAnavidu
saMGada maMtrava paThisuta nADoLu aikyada Arati beLagisalu ||2||

hiMdutvada sihi amRuta uNisida daivika mUrti kESavanE
baMdhutvada sudhe nADalihariside munipuMgava hE mAdhavanE
hAlAhalavanu nuMguta nagutali mAteya kaNNIroresutali
beLediri ettara ettara nIvu mugilina mEreya mIrutali
dhanyavu nimmaya jIvana RuShivara hesereMdigu ajarAmaravu ||3||

ಸ್ಮೃತಿಚೇತಕ ಧ್ವಜ ನಮೋ : smRuticEtaka dhvaja namO


ಸ್ಮೃತಿಚೇತಕ ಧ್ವಜ ನಮೋ ವ್ರತಿ ಸನಾತನ ಹೇ ವಿಭೋ
ಅಗ್ನಿವರ್ಣದ ಜ್ಞಾನಕಿರಣದ ಜೀವಭ್ರುಂಗಾರವೆ ನಮೋ ||ಪ||

ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮನಗ ನಿನ್ನ ಧರಿಸಲಿ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯತೆ ಗಳಿಸಲಿ
ನದಿ ಸಮುದ್ರದಿ ರೂಪ ಬಿಂಬಿಸಿ ಜಲವ ಪಾವನಗೊಳಿಸಲಿ
ಕೀರ್ತಿವಾರಿಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾರೆಯು ತುಂಬಿದಂಬುಧಿರೂಪ ಓ
ಸತ್ವ ಸಂಗೀತವೇ ನಮೋ ||೧||

ತ್ಯಾಗ ಶೌರ್ಯದಮೋಘ ಸಂಗಮ ನಾಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿವಿಹಂಗಮ
ರಾಷ್ಟ್ರದಕ್ಷಯ ಬಾಳ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಭವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮಕ್ಷಮ
ಧ್ಯೇಯದಾರಾಧನೆಯು ವೇದ್ಯವು ಹೃದಯಭೇರಿಯೆ ವಾದ್ಯವು
ಜೀವನವೆ ನೈವೇದ್ಯವು ||೨||

ಮೋಹ ಮಾಯೆಯ ನೆರಳ ಗುಡಿಸುತ ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ
ಅರಿವುಗೇಡಿನ ಇರುಳ ಮಡಿಸುತ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯನ ಮೂಡಿಸಿ
ಹಿಂದು ಸಂತತಿಗಿಂದು ನೆನಪಿಸು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಾರ್ಗವ
ಮರ್ತ್ಯದಿಂದಲಮರ್ತ್ಯವ ||೩||

smRuticEtaka dhvaja namO vrati sanAtana hE viBO
agnivarNada j~jAnakiraNada jIvaBruMgArave namO ||pa||

viMdhya himanaga ninna dharisali viSvavaMdyate gaLisali
nadi samudradi rUpa biMbisi jalava pAvanagoLisali
kIrtivAriyu sphUrtidhAreyu tuMbidaMbudhirUpa O
satva saMgItavE namO ||1||

tyAga SouryadamOGa saMgama nADa sphUrtivihaMgama
rAShTradakShaya bALa lakShyada Bavya sAkShi samakShama
dhyEyadArAdhaneyu vEdyavu hRudayaBEriye vAdyavu
jIvanave naivEdyavu ||2||

mOha mAyeya neraLa guDisuta satyadarSana mADisi
arivugEDina iruLa maDisuta j~jAnasUryana mUDisi
hiMdu saMtatigiMdu nenapisu matte gelluva mArgava
martyadiMdalamartyava ||3||

ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಂಟೆವಿದೋ : soMTa kaTTi hoMTevidO


ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಂಟೆವಿದೋ ಮುಂದಕೆ
ತಂಟೆಯಳಿಸಿ ತಾಯ ಆನಂದಕೆ
ಎಂಟುದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಕಂಟಕಗಳ ಕಳೆದು
ಎಂಟೆದೆಯ ಬಂಟರೆಲ್ಲ ಚಂದಕೆ ||ಪ||

ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಭರತಮಾತೆ ಸರ್ವಲೋಕವಂದಿತೆ
ಜಗದ ಮನವ ಜಗದ ಜನರ ಮನವ ಸೆಳೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತೆ
ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ವಿರಹಿತೆ, ಸಾಧುರೂಪ ಸಂಹಿತೆ
ಅವಳ ಹರಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕೇ ||೨||

ತಡೆಯಬೇಡ ತಡೆದು ಹಿಡಿಯಬೇಡ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹಿಮಾಲಯ
ಜಗ್ಗಲರಿಯ ತಾನು ಬಗ್ಗಲರಿಯ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಷಯ
ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ತಾಳಕೆ ಸಿದ್ಧವಿಹುದು ಭೂಮಿಕೆ
ಎದ್ದು ಬಾರೋ ವ್ಯರ್ಥ ತಡವಿದೇತಕೇ ||೩||

soMTa kaTTi hoMTevidO muMdake
taMTeyaLisi tAya AnaMdake
eMTudikkiniMda baruva kaMTakagaLa kaLedu
eMTedeya baMTarella caMdake&&& ||pa||

namma mAte namma BaratamAte sarvalOkavaMdite
jagada manava jagada janara manava seLeda gouravAnvite
Adi aMtya virahite, sAdhurUpa saMhite
avaLa harake sphUrti namage kAryakE&&& ||2||

taDeyabEDa taDedu hiDiyabEDa namma ede himAlaya
jaggalariya tAnu baggalariya namma Sakti akShaya
ninna hejje tALake siddhavihudu BUmike
eddu bArO vyartha taDavidEtakE&&& ||3||

ಸೇವೆಯೆ ಜೀವನದ ಪರಮಧರ್ಮ : sEveye jIvanada paramadharma


ಸೇವೆಯೆ ಜೀವನದ ಪರಮಧರ್ಮ
ಜೀವಲೋಕದ ಹಿತದ ಆಧಾರಮರ್ಮ ||ಪ||

ಅದ್ವೈತ ಸಂಬಂಧ ದ್ವೈತದರಿವಿನೊಳಿಂದ
ಅದ್ವಿತೀಯಾನಂದ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಸುದ್ದಿಗಳ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಶಬ್ದದಾವುಟ ಸಲ್ಲ
ಶುದ್ಧ ಸೇವಾಭಾವ ಇದು ಸಹಜ ನಿಜ ಕರ್ಮ ||೧||

ಸಾಮಾಜಿಕರ ನಡುವೆ ಸಮರಸವನು ಎರೆದು
ಸಾಂಮನಸ್ಯದ ಚಿಗುರು ಹೂವು ಪಡೆದು
ಈ ಮಹಾ ಹಿಂದು ಜೀವನ ತರುವು ನಳನಳಿಸೆ
ಸೇವಾವ್ರತದ ಪಥವು ಸಾರ್ಥಕವು ಜನ್ಮ ||೨||

ನೀಗುವೆವು ಲೋಕಗಳ ಶೋಕಗಳ ಸಂಕುಲವ
ನೀಡುವೆವು ಜನಮನಕೆ ಚೈತನ್ಯವ
ಬಲಗೊಳಲಿ ಭಾರತವು ಫಲ ತರಲಿ ಪೌರುಷವು
ನೆಲಗೊಳಲಿ ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದಭಿರಾಮ ||೩||

sEveye jIvanada paramadharma
jIvalOkada hitada AdhAramarma ||pa||

advaita saMbaMdha dvaitadarivinoLiMda
advitIyAnaMda sEveyiMda
suddigaLa suLivilla SabdadAvuTa salla
Suddha sEvABAva idu sahaja nija karma ||1||

sAmAjikara naDuve samarasavanu eredu
sAMmanasyada ciguru hUvu paDedu
I mahA hiMdu jIvana taruvu naLanaLise
sEvAvratada pathavu sArthakavu janma ||2||

nIguvevu lOkagaLa SOkagaLa saMkulava
nIDuvevu janamanake caitanyava
balagoLali BAratavu Pala tarali pouruShavu
nelagoLali satya souMdaryadaBirAma ||3||

ಸುರನದಿಯನು ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ : suranadiyanu dharegiLisida


ಸುರನದಿಯನು ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ ಧೀರನ ವಾರಸುದಾರರು ನಾವು
ಸೋಲನೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಹಸಗಾರರು ನಾವು
ಭಾರತವೀರರು ನಾವು... ನವಭಾರತ ವೀರರು ನಾವು ||ಪ||

ಅಡಿಗಡಿಗೆದುರಾಗಿಹ ಅಡೆತಡೆಗಳ
ಅಡಿಯಿಂದಲೆ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವೆವು |
ನಾಡಿನ ಗಡಿಗೌರವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಪ್ರಾಣವನೇ ಮುಡಿಪಿರಿಸುವೆವು ||೧||

ಸ್ವಂತದ ಚಿಂತನೆಗಳನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವೆವು |
ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ದೇಶದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವೆವು ||೨||

ನಮ್ಮಯ ಜನರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂದಿಸಿ
ಹುಸಿ ಅಪವಾದವ ಹೊರಿಸಿರಲು |
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಹೆವು
ಮಿಥ್ಯೆಗಳಿಂದಲಿ ಹೊರಬರಲು ||೩||

ಕೇಶವ ಕಂಡಿಹ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವ
ಶೀಘ್ರದಲಿ ನನಸಾಗಿಸಲು |
ಮುನ್ನಡೆವೆವು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವು ನಿಲ್ಲದೆ
ಪರಮವೈಭವವ ಸಾಧಿಸಲು ||೪||

suranadiyanu dharegiLisida dhIrana vArasudAraru nAvu
sOlane geluvina sAdhanagoLisuva sAhasagAraru nAvu
BAratavIraru nAvu... navaBArata vIraru nAvu ||pa||

aDigaDigedurAgiha aDetaDegaLa
aDiyiMdale kitteseyuvevu |
nADina gaDigourava rakShaNege
prANavanE muDipirisuvevu ||1||

svaMtada ciMtanegaLanu badigirisi
rAShTrada ciMtane mADuvevu |
kaThiNa savAlugaLanu svIkarisi
dESada hita kApADuvevu ||2||

nammaya janarE summane niMdisi
husi apavAdava horisiralu |
agniparIkShege oLagAgihevu
mithyegaLiMdali horabaralu ||3||

kESava kaMDiha kanasugaLellava
SIGradali nanasAgisalu |
munnaDevevu kShaNamAtravu nillade
paramavaiBavava sAdhisalu ||4||

Saturday, September 18, 2010

ಸುತರೆದೆಯಾಳದಿ ಸ್ಪಂದನವೇಳಲಿ : sutaredeyALadi spaMdanavELali


ಸುತರೆದೆಯಾಳದಿ ಸ್ಪಂದನವೇಳಲಿ ಏಳಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾರತಪ್ರೇಮಿ
ಸೀಮಾ ವಲಯದಿ ರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲವೀ ಭೂಮಿ ||ಪ||

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಗಿರಿ ಕಂದರ ಕಾನನ, ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತದುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ
ಗಂಗಾಭಗಿನಿಯ ಸಿಂಧೂ ಜಲಧಿಯ, ಸಂಗಮ ಹಿಂದು ಮಹೋದಧಿಗಾನ
ಹಾರೈಸಲಿ ಹರಸಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯಕೆ, ಜನಮನವಿಂದಾಗಲಿ ರಣಗಾಮಿ ||೧||

ಬಾಹುದ್ವಯಕೇರಲಿ ಭೂಭಕ್ತಿಯ, ಚಿರಶಕ್ತಿಯ ನವ ಶರಸಂಚಾರ
ಕದನದಿ ಕೊಲೆಯಾಗಲಿ ಬಲಿಯಾಗಲಿ, ಆಗಲಿ ಅರಿವಂಶದ ಸಂಹಾರ
ವಾಯುವ್ಯದೊಳೀಶಾನ್ಯದೊಳೆಲ್ಲೆಡೆ ಮುನಿದೇಳಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಜನಭೂಮಿ ||೨||

ಕೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನ, ಮೈಬೆವರಿನ, ಕೆನ್ನೆತ್ತರಿನಭಿಷೇಕದಿ ನೆನೆದು
ಉದ್ದಗಲಕು ಅಡಿಗಡಿಗೋರೋರ್ವರು, ರಣಭೈರವನವತಾರವ ತಳೆದು
ಏಳಲಿ, ಜನಶಕ್ತಿಯು ಮೇಲೇಳಲಿ, ಜೈಸುಗೆ ಈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭೂಮಿ ||೩||

sutaredeyALadi spaMdanavELali ELali prati BArataprEmi
sImA valayadi rakShitavAgali aMgula aMgulavI BUmi ||pa||

sahyAdriya giri kaMdara kAnana, himavatparvatadunnata sthAna
gaMgABaginiya siMdhU jaladhiya, saMgama hiMdu mahOdadhigAna
hAraisali harasali digvijayake, janamanaviMdAgali raNagAmi ||1||

bAhudvayakErali BUBaktiya, ciraSaktiya nava SarasaMcAra
kadanadi koleyAgali baliyAgali, Agali arivaMSada saMhAra
vAyuvyadoLISAnyadoLelleDe munidELali RuShi munijanaBUmi ||2||

keccina kALgiccina, maibevarina, kennettarinaBiShEkadi nenedu
uddagalaku aDigaDigOrOrvaru, raNaBairavanavatArava taLedu
ELali, janaSaktiyu mElELali, jaisuge I mRutyuMjaya BUmi ||3||

ಸಿಡಿಲೆರಗಿದರೂ ಬಂದೊದಗಿದರೂ : siDileragidarU baMdodagidarU


ಸಿಡಿಲೆರಗಿದರೂ ಬಂದೊದಗಿದರೂ ಕಡು ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಸಾಸಿರ ವಿಜಯದ ಭುಜಕೀರ್ತಿಯ ಜೊತೆ
ಮನತೊಡುವುದೇ ಸೈ ಮರುದೀಕ್ಷೆ ||ಪ||

ನೆಲೆದೆದೆಯಾಳದ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರವಾಹದ ಬುಗ್ಗೆಯಿದೋ ರಮ್ಯ ಅದಮ್ಯ
ದೌಷ್ಟ್ಯಕೆ ದಮನಕೆ ಕುಗ್ಗದು ಚೇತನ, ಮನದೆಲ್ಲೆಯು ಕೋವಿಗಗಮ್ಯ ||೧||

ಹನಿನೆತ್ತರು ಬಿದ್ದೆಡೆ ಹುತ್ತಾಗುತ ಸತ್ತೆಡೆಸಾವಿರವಾಗುತಲಿ
ತನುವೆತ್ತುವೆವೊ ತಲೆಯೆತ್ತುವೆವೊ ಮಣ್ಣಿನೊಳೆ ಹೊನ್ನಾಗುತಲಿ ||೨||

ತಕ್ಷಕ ದಂಶಕೆ ಮಡಿದಶ್ವತ್ಥದ ಹಿಡಿಬೂದಿಯನಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ
ತಕ್ಷಣ ವೃಕ್ಷವ ಚಿಗುರಿಸುವುದೆ ಸೈ, ಅಶ್ವಿನಿಯರನಾಮಂತ್ರಿಸುತ ||೩||

siDileragidarU baMdodagidarU kaDu BIkara agni parIkShe
sAsira vijayada BujakIrtiya jote
manatoDuvudE sai marudIkShe ||pa||

nelededeyALada prabala pravAhada buggeyidO ramya adamya
douShTyake damanake kuggadu cEtana, manadelleyu kOvigagamya ||1||

haninettaru biddeDe huttAguta satteDesAviravAgutali
tanuvettuvevo taleyettuvevo maNNinoLe honnAgutali ||2||

takShaka daMSake maDidaSvatthada hiDibUdiyanaBimaMtrisuta
takShaNa vRukShava cigurisuvude sai, aSviniyaranAmaMtrisuta ||3||

ಸಿಂಹನೊಡನಾಡುತ್ತ : siMhanoDanADutta


ಸಿಂಹನೊಡನಾಡುತ್ತ ಹಲ್ಲುಗಳನೆಣಿಸಿದವ
ಹಾಲ್ಗಲ್ಲ ಹಸುಳೆ ಇವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ
ಬಲ್ಲೆಯಾ ಕಿರಾತ ಅವನ ಛಲಬಲಭರಿತ
ಒಂದೊಂದು ಜೀವವೂ ಭರತ ಸಹಜಾತ ||ಪ||

ಹೊಯ್ ಎನಲು ಹುಲಿ ಹೊಯ್ದ ಸಳ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ
ಅರಿಯೆಯಾ ಮಂದಮತಿ ಖಳನಾಯಕ
ತಾತ್ವಿಕರ ಸಾತ್ವಿಕರ ದಳ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲು
ಸಲ್ಲದಿರು ಸ್ನೇಹದಲಿ ತುಡುಕಾಯಾಕ ||೧||

ಹೂ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಹೊದರು ಹೊಮ್ಮುವ ವನದಿ
ಒಂದು ವಿಷ ಜಂತುವಿಗೆ ಹೆಸರೇನನಿಡಲಿ?
ಯಾವ ಶಾಪದ ರೂಪವಿಂದು ಕುಣಿದೆದ್ದಿಹುದು
ನಮ್ಮದೊಂದೊಂದುಗುರು ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿ
ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿ ||೨||

siMhanoDanADutta hallugaLaneNisidava
hAlgalla hasuLe iva namma BArata
balleyA kirAta avana CalabalaBarita
oMdoMdu jIvavU Barata sahajAta ||pa||

hoy enalu huli hoyda saLa namma nAyaka
ariyeyA maMdamati KaLanAyaka
tAtvikara sAtvikara daLa nammadAgiralu
salladiru snEhadali tuDukAyAka ||1||

hU hasiru ele ciguru hodaru hommuva vanadi
oMdu viSha jaMtuvige hesarEnaniDali?
yAva SApada rUpaviMdu kuNideddihudu
nammadoMdoMduguru paraSurAmana koDali
paraSurAmana koDali ||2||

Friday, September 17, 2010

वंदे त्वां भूदेवीम् : ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಭೂದೇವೀಂ : vaMdE tvAM BUdEvIM


ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಭೂದೇವೀಂ ಆರ್ಯ ಮಾತರಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಪದಯುಗಲಂ ತೇ ನಿರಂತರಂ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ||ಪ||

ಶುಭ್ರ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಯುಕ್ತ-ಚಾರು-ಯಾಮಿನೀಂ
ವಿಕಸಿತ-ನವ-ಕುಸುಮ-ಮೃದುಲ-ದಾಮ-ಶೊಭಿನೀಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಯುಕ್ತ ವದನ-ಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಸರಲಾಂ
ಶಿವವರದಾಂ ಚಿರಸುಖದಾಂ
ಮುಕುಲರದಾಂ ಆರ್ಯ ಮಾತರಂ ||೧||

ಹಿಮ-ನಗಜಾಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ-ಬುದ್ಧಿ ದಾಯಿನೀಂ
ಸಹ-ಪೃತನಾಂ ಅಮಿತ-ಭುಜಾಂ, ತನಯತಾರಿಣೀಂ
ಅಮಿತಾಮಿತ-ಕೋಟಿ-ಕಂಠ-ಜಯ ನಿನಾದಿನೀಂ
ಕಮಲಾಂ ಅಮಲಾಂ, ಅತುಲಾಂ
ಕವಿ ಪ್ರತಿಭಾಂ ಮತಿಸುಲಾಭಾಂ
ಜಗದಂಬಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತರಂ ||೨||

ಧರ್ಮಸ್ತ್ವಂ ಶರ್ಮ-ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಯಶೋಬಲಂ
ಶಕ್ತಸ್ತ್ವಂ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಕರ್ಮ-ಚಾಖಿಲಂ
ಪ್ರತಿ ಸದನಂ ಪ್ರತಿ ಮಾತೇ ತ್ವಂ ಮಹಾ ಫಲಂ
ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಜನನೀಂ
ಬಲ-ಕರಣೀಂ ರಿಪು-ಹರಣೀಂ
ಮದ-ದಮನೀಂ ಆರ್ಯ ಮಾತರಂ ||೩||

वंदे त्वां भूदेवीम् आर्य मातरम्
जयतु जयतु पदयुगलम् ते निरन्तरम्
वंदे मातरम् ॥

शुभ्र-शरच्चंद्र-युक्त-चारु यामिनीम्
विकसित-नव-कुसुम-मृदुल-दाम शोभिनीम्
मंदस्मितयुक्त-वदन मधुर भाशिणीम्
सुजलाम् सुफलाम् सरलाम्
शिव-वरदाम् चिर-सुखदाम्
मुकुलरदाम् आर्य मातरम् ॥

हिम-नगजाम् स्वाभिमान-बुद्धि दायिनीम्
सह-पृतनाम् अमित-भुजाम्-तनय तारिणीम्
अमितामित-कोटि-कंठ-जय निनादिनीम्
कमलाम् अमलाम् अतुलाम्
कवि प्रतिभाम् मति सुलाभाम्
जगदम्बा राष्ट्र मातरम् ॥

धर्मस्त्वम् शर्म-त्वं त्वं यशोबलम्
शक्तिस्त्वं भक्तिस्त्वं कर्म-चाखिलम्
प्रति सदनं प्रति माते त्वं महा फलम्
धरणीम् भरणीम् जननीम्
बल-करणीम् रिपु-हरणीम्
मद-दमनीम् आर्य मातरम् ॥

vaMde tvAM BUdevIm Arya mAtaram
jayatu jayatu padayugalam te nirantaram
vaMde mAtaram ||

SuBra-SaraccaMdra-yukta-cAru yAminIm
vikasita-nava-kusuma-mRudula-dAma SoBinIm
maMdasmitayukta-vadana madhura BASiNIm
sujalAm suPalAm saralAm
Siva-varadAm cira-suKadAm
mukularadAm Arya mAtaram ||

hima-nagajAm svABimAna-buddhi dAyinIm
saha-pRutanAm amita-BujAm-tanaya tAriNIm
amitAmita-koTi-kaMTha-jaya ninAdinIm
kamalAm amalAm atulAm
kavi pratiBAm mati sulABAm
jagadambA rAShTra mAtaram ||

dharmastvam Sarma-tvaM tvaM yaSobalam
SaktistvaM BaktistvaM karma-cAKilam
prati sadanaM prati mAte tvaM mahA Palam
dharaNIm BaraNIm jananIm
bala-karaNIm ripu-haraNIm
mada-damanIm Arya mAtaram ||

ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ : siMdhu saMskRutiyalli


ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ
ಹಿಂದು ಹೆಸರಲಿ ನಾವು ಬಂದೆವಿಳೆಗೆ
ಸಂದಕಾಲವನಳೆದು ಇಂದು ಯಶ ಸಿದ್ಧಿಸಲು
ಬಂದಿಹುದು ಶುಭ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ||ಪ||

ಒಡಕು ಶಂಖಧ್ವನಿಯ ಗುಡುಗು ನೂರ್ಮಡಿಗೊಂಡು
ಸಿಡಿಸಿಡಿದು ಸೀಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಪ ಮೊದಲೇ
ಬಡವ ಅಂತ್ಯಜರೆಂಬ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಬೆಳೆದು
ದುಡುಕಿ ವಿಷನಾಗಗಳು ಪೂತ್ಕರಿಪ ಮೊದಲೇ
ಹುಡುಕಿ ಓರ್ವೋರ್ವನನು ನಿಜ ವಿಕಾಸಕೆ ತರಲು ||೧||

ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಕರಿಮುಗಿಲು ಪ್ರಗತಿ ಪಥವನು ಕವಿದು
ಪಶ್ಚಿಮಕೆ ಸೋತವರನನುಸರಿಸದೇ
ಆತ್ಮರತಿಯಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆರ್ತರನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ಆತ್ಮದುತ್ಥಾನದಲೆ ಮನ ಸೋಲದೇ
ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದೆಲೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ||೨||

ನಿಶೆಯ ವಿಭ್ರಮೆಯುಳಿಸಿ ಉಷೆಯ ಉದ್ಗಮಗೊಳಿಸಿ
ಹೊಸದಿಗಂತದಿ ಹಿಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳಗೆ
ಅರುಣ ಕದಿರಾವರಿಸಿ ಧೀ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸಿ
ಅರ್ಘ್ಯವನು ಕಾದಿರಲಮೃತ ಘಳಿಗೆ
ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆ ವ್ರತಕೆ ಮನದಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲು ||೩||

siMdhu saMskRutiyalli siriparaMpareyalli
hiMdu hesarali nAvu baMdeviLege
saMdakAlavanaLedu iMdu yaSa siddhisalu
baMdihudu SuBa samaya namma baLige        ||pa||

oDaku SaMKadhvaniya guDugu nUrmaDigoMDu
siDisiDidu sILAgi svIkaripa modalE |
baDava aMtyajareMba taDegODegaLu beLedu
duDuki viShanAgagaLu pUtkaripa modalE
huDuki OrvOrvananu nija vikAsake taralu    ||1||

vismRutiya karimugilu pragati pathavanu kavidu
paScimake sOtavarananusarisadE |
Atmaratiyali muLugi Artaranu kaDegaNisi
AtmadutthAnadale mana sOladE |
lOka kalyANadele sArthakate sRuShTisalu    ||2||

niSeya viBrameyuLisi uSheya udgamagoLisi
hosadigaMtadi hiMdu praj~je beLage
aruNa kadirAvarisi dhI pracOdanegoLisi
arghyavanu kAdiralamRuta GaLige
dhyEya sAdhane vratake manadi saMkalpisalu        ||3||

ಸಾಸಿರ ಸಾಸಿರ ಕಂಠಗಳಿಂದ : sAsira sAsira kaMThagaLiMda


ಸಾಸಿರ ಸಾಸಿರ ಕಂಠಗಳಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತಿಹ ಸ್ವರ ಒಂದೇ |
ಭಾರತಭೂಮಿಯ ವೀರಸುಪುತ್ರರ ಧ್ಯೇಯಾದರ್ಶವು ಒಂದೇ |
ಜಗದ ಜನನಿಯ ಜಯಜಯಗಾನ... ಹಿಂದೂರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ||ಪ||

ಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳ ಶೃಂಗಗಳಿಂದ
ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳ ಶಿಖರಗಳಿಂದ
ಶತವಾಹಿನಿಯರ ಲಹರಿಗಳಿಂದ
ಮಾರ್ದನಿಸುತಲಿದೆ ಜಯಘೋಷ... ನವಚೈತನ್ಯದ ಸಂದೇಶ        ||೧||

ಸಾಸಿರ ಲಕ್ಷದ ಲಕ್ಷವ ದಾಟಿ
ಕೋಟಿ ಹೃದಯಗಳ ತಂತಿಯ ಮೀಟಿ
ಲಂಘಿಸಿ ಕ್ಷಿತಿಜದ ದುರ್ಗಮ ಗಡಿಯ
ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನೂತನ ವಿಕ್ರಮವ... ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವ        ||೨||

ಸುತ್ತಲು ಕಾದಿಹ ಶತ್ರು ಸಮೂಹಕೆ
ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿಹ ವಿಧ್ವಂಸಕ ದ್ರೋಹಕೆ
ಸತ್ತಾರೂಢದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕೆ
ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವ ನೀಡುವೆವು... ನಾಡಿನ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವೆವು        ||೩||

sAsira sAsira kaMThagaLiMda hommutiha svara oMdE |
BArataBUmiya vIrasuputrara dhyEyAdarSavu oMdE |
jagada jananiya jayajayagAna... hiMdUrAShTrada punarutthAna ||pa||

giri parvatagaLa SRuMgagaLiMda
guDigOpuragaLa SiKaragaLiMda
SatavAhiniyara laharigaLiMda
mArdanisutalide jayaGOSha... navacaitanyada saMdESa        ||1||

sAsira lakShada lakShava dATi
kOTi hRudayagaLa taMtiya mITi
laMGisi kShitijada durgama gaDiya
sthApisi nUtana vikramava... sAdhisi geluvina saMBramava        ||2||

suttalu kAdiha Satru samUhake
heDe ettiha vidhvaMsaka drOhake
sattArUDhada BraShTAcArake
takka uttarava nIDuvevu... nADina hita kApADuvevu        ||3||

Sunday, September 12, 2010

ಸಾಸಿರ ಪದಯುಗ ಸಾಸಿರನೇತ್ರ ; sAsira padayuga sAsiranEtra


ಸಾಸಿರ ಪದಯುಗ ಸಾಸಿರನೇತ್ರ ಸಾಸಿರ ಸಾಸಿರ ಶೀರ್ಷಾ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದೆ ಅಭಂಗ ಏಕತೆ ಸಮರಸತೆಯ ಸಂದೇಶ
ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ತಲೆ ಎತ್ತಿಹ ಹೇ ಅಸೀಮ ಸಮಾಜ ಪುರುಷ        ||ಪ||

ಎಲ್ಲಿದೆ ತರತಮ ಜಾತಿನೀತಿ ಕುಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭಿನ್ನಮತ
ಹಿಂದುತ್ವದಿ ನಿಜ ಬಾಂಧವರೆನಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಮಪಥ    ||೧||

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರ ನವ ಮನ್ವಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ
ಸಿದ್ದಿಯ ಮಾರ್ಗಕೆ ಉದಯಿಸಿತೋ ಶಿವಶಕ್ತಿ
ಸಕಲ ಜೀವಕುಲ ಸುಖವ ಕಾಣಲಿದೆ
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರು ವಿಶ್ವಾಸ                        ||೨||

ಆರ್ಷ ಪರಂಪರೆ ವೀರ ವಾರಸಿಕೆ ಕಲೆತು
ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜವಿದು ಕ್ಷಾತ್ರ ಕಾರ್ಯದೊಳು ಬೆರೆತು
ಸಂಘರ್ಷವಾಗಲಿ ಶಾಂತಿಯೆ ಆಗಲಿ
ಸಕ್ಷಮ ಹಿಂದು ವಿಕಾಸ                        ||೩||

ವಿಕೃತಿಯಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳೆವ ಸಂರಚನೆ
ಕೃತಿಗಿಳಿದಿದೆ ಸತ್‍ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಘಟನೆ
ಲೋಕಶಕ್ತಿ ನೀ ವಿಜಯಶಾಲಿನಿ
ವಿಶ್ವಮಂಗಲೋದ್ದೇಶ                        ||೪||

sAsira padayuga sAsiranEtra sAsira sAsira SIrShA
sAkShAtkariside aBaMga Ekate samarasateya saMdESa
vyApisi viSvada tale ettiha hE asIma samAja puruSha        ||pa||

ellide taratama jAtinIti kula ellide ellide Binnamata
hiMdutvadi nija bAMdhavarenisalu illide illide karmapatha    ||1||

sRuShTige gOcara nava manvaMtara sRuShTi
siddiya mArgake udayisitO SivaSakti
sakala jIvakula suKava kANalide
prakRutige maru viSvAsa                        ||2||

ArSha paraMpare vIra vArasike kaletu
brahma tEjavidu kShAtra kAryadoLu beretu
saMGarShavAgali SaaMtiye Agali
sakShama hiMdu vikAsa                        ||3||

vikRutiyaLisi saMskRutiya beLeva saMracane
kRutigiLidide sat^kRutiyAgide saMGaTane
lOkaSakti nI vijayaSAlini
viSvamaMgalOddESa                            ||4||

ಸಮಾಜಪುರುಷನ ಅಭಂಗ ಪೂಜೆಗೆ : samAjapuruShana aBaMga pUjege


ಸಮಾಜಪುರುಷನ ಅಭಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಮಲಗಳರಳುತಿವೆ
ಅಸೀಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಶಕ್ತ ಯುವಕರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹೃದಯಗಳರಳುತಿವೆ ||ಪ||

ಪ್ರಭಾತ ಭಾಸ್ಕರ ಮುದದಿಂದುದಿಸುತ ಪೂರ್ಣಾಕಾರದಿ ಬರುತಿಹನು
ನವರಾಗದ ನವಗಾನದ ನವೀನ ಸಂದೇಶವನದೊ ತರುತಿಹನು
ಅನಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ದಿಗಂತ ತುಂಬುತ ಸಜೀವ ತಳೆಯುತಲಿದೆ ನಾಡು
ಸನ್ಮಂಗಳ ಜಯಗಾನವ ಪಾಡುವ ರಣಕಹಳೆಗಳೆದ್ದಿವೆ ನೋಡು ||೧||

ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೈವಾರಧನೆ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಡು ನಿಜ ಜೀವನಕೆ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಯಜ್ಞದ ಜ್ವಾಲಾಪ್ರಭೆ ಧುಮುಕೊಮ್ಮೆಗೆ ಸಮರಾಂಗಣಕೆ
ಈ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಆಜ್ಯಾಹುತಿ ಭೂರಜಕಾಗಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ
ಅದರಿಂದಾಗಲಿ ಚಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೋನ್ನತಿ ಅದುವರೆಗೆಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ? ||೨||

samAjapuruShana aBaMga pUjege asaMKya kamalagaLaraLutive
asIma sphUrtiya saSakta yuvakara prabuddha hRudayagaLaraLutive ||pa||

praBAta BAskara mudadiMdudisuta pUrNAkAradi barutihanu
navarAgada navagAnada navIna saMdESavanado tarutihanu
anaMta prEraNe digaMta tuMbuta sajIva taLeyutalide nADu
sanmaMgaLa jayagAnava pADuva raNakahaLegaLeddive nODu ||1||

rAShTrada daivAradhane baMdide beMkiya koDu nija jIvanake
prajvalisali yaj~jada jvAlApraBe dhumukommege samarAMgaNake
I jIvanavAgali AjyAhuti BUrajakAgali saMtRupti
adariMdaagali cira rAShTrOnnati aduvaregellide viSrAMti? ||2||

ಸಮರಸ ಭಾವದ ಸರಿಗಮ ಸ್ವರದಲಿ; samarasa BAvada sarigama svaradali


ಸಮರಸ ಭಾವದ ಸರಿಗಮ ಸ್ವರದಲಿ
ಹೊಸ ಹಾಡೊಂದನು ಹಾಡೋಣ |
ತರತಮವಿಲ್ಲದ ಸರಿಸಮ ಸೂತ್ರದಿ
ಹೊಸ ನೋಡೊಂದನು ಕಟ್ಟೋಣ ||
ಜೈ ಜೈ ಮಾತಾ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾತಾ ಭಾರತ ಮಾತಾ ||ಪ||

ಕುಡಿಯುವ ಜಲ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ
ನಡೆದಾಡುವ ನೆಲ ನಮಗೊಂದೇ |
ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಣಕಣಗಳಲಿ
ಹರಿಯುವ ನೆತ್ತರು ತಾನೊಂದೇ ||೧||

ಜಾತಿ ಭೇಧಗಳ ಮೇಲುಕೀಳುಗಳ
ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತೆಸೆಯೋಣ |
ಬಂಧುತ್ವದ ಭಾವೈಕ್ಯದ ನಂಟಲಿ
ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳ ಬೆಸೆಯೋಣ ||೨||

ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳು ನೋವು ನಲಿವುಗಳು
ಬದಲಿಸದಿರಲಿ ಬದ್ಧತೆಯ |
ರೋಷ ದ್ವೇಷಗಳ ಕಿದಿಸುಡದಿರಲಿ
ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ||೩||

ಅಂಜಿಕೆ ಅಸಹನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ
ಅಂತ್ಯ ವಿದಾಯವ ಸಾರೋಣ |
ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಿರಿ ಸಂದೇಶವ
ನಾಡಿನೊಳೆಲ್ಲಡೆ ಬೀರೋಣ ||೪||

samarasa BAvada sarigama svaradali
hosa hADoMdanu hADONa |
taratamavillada sarisama sUtradi
hosa nODoMdanu kaTTONa ||
jai jai mAtA BArata mAtA jai jai mAtA BArata mAtA ||pa||

kuDiyuva jala usirADuva gALi
naDedADuva nela namagoMdE |
namma SarIrada kaNakaNagaLali
hariyuva nettaru tAnoMdE ||1||

jAti BEdhagaLa mElukILugaLa
bEru sahita kitteseyONa |
baMdhutvada BAvaikyada naMTali
hRudaya hRudayagaLa beseyONa ||2||

sOlu geluvugaLu nOvu nalivugaLu
badalisadirali baddhateya |
rOSha dvEShagaLa kidisuDadirali
navanirmANada siddhateya ||3||

aMjike asahane aspRuSyatege
aMtya vidAyava sArONa |
sAmarasyada siri saMdESava
nADinoLellaDe bIrONa ||4||

ಸದ್ವಿಚಾರ ಧಾರೆಯಿಂದ; sadvicAra dhAreyiMda


ಸದ್ವಿಚಾರ ಧಾರೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ನವೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊಮ್ಮಲಿ ಶಕ್ತಿ ||ಪ||

ಭವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗುಡಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಾರರು ನಾವು
ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ನವಕುಮಾರರು ನಾವು
ನವ್ಯರು ನಾವು, ನವೋನವ್ಯರು ನಾವು
ನಾವೆ ಇರಲು ತಾಯಿಗಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ನೋವು?
ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ನೋವು ||೧||

ಪಾದಘಾತದಿಂದ ಅರಿಯ ತೊತ್ತಳದುಳಿದು
ಬಾಹು ಬೆಳೆಸಿ ಭೂಮಿ ಬಾನಿನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದು
ಅರಳಿ ನಗುವೆವು, ಸಿರಿಯ ಮರಳಿ ತರುವೆವು
ಅಳಿದ ಪಿತರ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮೆರೆವೆವು
ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮೆರೆವೆವು ||೨||

ಕ್ಲೈಬ್ಯ ಕಲ್ಮಶಗಳ ತಡೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಮುರಿವೆವು
ಕ್ಷುದ್ರ ಹೃದಯ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಅಟ್ಟಿಬಿಡುವೆವು
ನಿದ್ದೆ ಬಿಡುವೆವು, ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವೆವು
ಸಿದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರುವೆವು
ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರುವೆವು ||೩||

ಗುಂಡಿಗೆಯಿದು ಗುಂಡಿನೇಟಿಗಂಜಿ ನಡುಗದು
ಎಂದಿಗು ಸೋಲರಿಯಂಥ ಪಂಥವು ನಮದು
ಯೋಧರು ನಾವು, ಸಿಂಹನಾದರು ನಾವು
ನಾಡ ಕಷ್ಟ ಕಳೆವ ಮಹಾಕಾಲರು ನಾವು
ಮಹಾಕಾಲರು ನಾವು ||೪||

sadvicAra dhAreyiMda cimmali sphUrti
navOtsAhadiMda horage hommali Sakti ||pa||

Bavya rAShTraguDiya SilpakAraru nAvu
divya paraMpareya navakumAraru nAvu
navyaru nAvu, navOnavyaru nAvu
nAve iralu tAyiginnu elliya nOvu?
innu elliya nOvu ||1||

pAdaGAtadiMda ariya tottaLaduLidu
bAhu beLesi BUmi bAninettara beLedu
araLi naguvevu, siriya maraLi taruvevu
aLida pitara AtmatRuptigoLisi merevevu
tRuptigoLisi merevevu ||2||

klaibya kalmaSagaLa taDeya meTTi murivevu
kShudra hRudaya durbalateya aTTibiDuvevu
nidde biDuvevu, muMde hejje iDuvevu
siddha hRudayadiMda nAvu geddu baruvevu
nAvu geddu baruvevu ||3||

guMDigeyidu guMDinETigaMji naDugadu
eMdigu sOlariyaMtha paMthavu namadu
yOdharu nAvu, siMhanAdaru nAvu
nADa kaShTa kaLeva mahAkAlaru nAvu
mahAkAlaru nAvu ||4||

ಸಂಘ ಸೂತ್ರದ್ಹಾಂಗ : saMGa sUtradhAMga


ಸಂಘ ಸೂತ್ರದ್ಹಾಂಗ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ನುಡಿದ್ಹಾಂಗ
ಕೂಡ್ಯಾಡಿ ನಲಿಯೋಣ ಬಲಾಢ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೋಣ ||ಪ||

ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗೋಣ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ
ಭಗವೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರವನು ಬಾಗಿಸಿ ನಲಿಯೋಣ
ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ತರಿಸೋಣ ||೧||

ಕಬಡಿ ಕಬಡಿ ಆಡಿ ದೇಹವ ದಣಿಸುತ ನಲಿಯೋಣ
ಯೋಗ ದಂಡ ಕಲಿತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಯ ಮಾಡೋಣ
ಬಡಬಡನೆ ಲಾಠಿ ತಿರುವಿ ದ್ವಂದ್ವದ ಆಟವ ಆಡೋಣ
ವೇತ್ರಚರ್ಮ ರಪ್ ರಪ್ ಗಪ್ಪಂತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ||೨||

ಅಸ್ಸಾಮ ಪಂಜಾಬ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಡೆ ನೋಡೀಗ
ಮತ್ತೆ ನಾಡ ಹತ್ಯೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ
ಒಳಜಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮರೆತು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಬಯಸೀಗ
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಬಂಧು ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರೋಣ ||೩||

saMGa sUtrad~hAMga kESava mAdhava nuDid~hAMga
kUDyADi naliyONa balADhya BArata kaTTONa ||pa||

oMdakkoMdu kUDi pratidina SAKege hOgONa
mAtRuBUmi smarisi rAShTrada ciMtane mADONa
Bagaveya aDiyalli Siravanu bAgisi naliyONa
hiMdu hiMdu oMdu rAShTrada kalpane tarisONa ||1||

kabaDi kabaDi ADi dEhava daNisuta naliyONa
yOga daMDa kalitu Saktiya saMcaya mADONa
baDabaDane lAThi tiruvi dvaMdvada ATava ADONa
vEtracarma rap rap gappaMta tappisikoLLONa ||2||

assAma paMjAba kASmIrada kaDe nODIga
matte nADa hatye Adare yArige kELONa
oLajagaLa svArtha maretu dESada aikyate bayasIga
viSva hiMdu baMdhu saMGada SAKege sErONa ||3||

ಸಂಘ ವಿಚಾರವ ಮನದಲಿ ತುಂಬಿ : saMGa vicArava manadali tuMbi


ಸಂಘ ವಿಚಾರವ ಮನದಲಿ ತುಂಬಿ
ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಕೆ ತೆರಳೋಣ ||ಪ||

ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯವ
ಜೀವನ ವ್ರತ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ
ಹೃದಯದಿ ತುಂಬಿದ ಅಹಂಕಾರವ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆಯೋಣ ||೧||

ದೃಢ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಧಾರ
ಸಂಘ ಬುನಾದಿಯ ಕಟ್ಟೋಣ
ವಿಪತ್ತುಗಳನೆದುರಿಸಲು ನಾವು
ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ||೨||

ಹೃದಯ ಸಾಗರದಂಚನು ದಾಟಿ
ಸ್ವರ್ಗಿಯ ಇತಿಹಾಸವ ರಚಿಸೋಣ
ತತ್ವ ಸುಧಾರಸ ಕುಂಭವ ಕುಡಿದು
ಅಮೃತ ಪುಂಗವರಾಗೋಣ ||೩||

saMGa vicArava manadali tuMbi
grAma grAmake teraLONa ||pa||

eMdigU mareyada saMGa kAryava
jIvana vrata svIkarisONa
hRudayadi tuMbida ahaMkArava
manassiniMda tegeyONa ||1||

dRuDha siddhAMtada sAdhAra
saMGa bunAdiya kaTTONa
vipattugaLanedurisalu nAvu
nirBayarAgi SramisONa ||2||

hRudaya sAgaradaMcanu dATi
svargiya itihAsava racisONa
tatva sudhArasa kuMBava kuDidu
amRuta puMgavarAgONa ||3||

ಸಂಘದ ಸಸಿಯಿದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿದೆ : saMGada sasiyidu


ಸಂಘದ ಸಸಿಯಿದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿದೆ
ಕೇಶವ ನೀನೇ ನೋಡಲು ಬಾ
ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಯಲು ಕಂಗೊಳಿಸುತಲಿಹ
ಅಮೃತ ಫಲಗಳ ನೀಡಲು ಬಾ ||ಪ||

ಮೋಹಿತೆವಾಡದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನೆಟ್ಟಿಹ ಸಸಿಯಂದು
ಬೆಳೆಯಿತು ಭರದಲಿ ಬೆಳೆಯುತಲಿಹುದು ಅಗಣಿತ ಶಾಖೆಗಳೈತಂದು
ಬೆಂಗಾಡನು ರಂಗೇರಿಸಿ ಬೀಸಿತು ನವಚೈತ್ಯನ್ಯದ ತಂಗಾಳಿ
ದೈನ್ಯ ನಿರಾಶೆಯ ಕಾಲವು ಕಳೆಯಿತು ಮೈಮರೆವಿನ ಪೊರೆಯನು ಸೀಳಿ ||೧||

ಅನುದಿನ ನೀರನು ಉಣಿಸುತ ನೀನು, ಜತನದಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವೆ
ದೂಷಣೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಝಳದಿಂದ ಛಲದಿಂದಲಿ ಕಾಪಾಡಿರುವೆ
ಕಿರುಸಸಿಯಿದು ತರುವಾಗುತಲಿಂದು ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯ ತಲುಪಿಹುದು
ಸಾಸಿರ ಸಾಸಿರ ಶಾಖೆಯನಾಂತು ನಾಡಿಗೆ ನೆರಳೀಯುತಲಿಹುದು ||೨||

ಎಲೆಗಳ ಮರೆಯಲಿ ನಸುನಗುತಿರುವ, ಪುಷ್ಪಗಳೆನಿತೋ ಕೇಶವನೆ
ಆ ಸುಮರಾಶಿಯು ಸೂಸಿಹ ಸೌರಭ, ಆವರಿಸಿಹುದೀ ದೇಶವನೇ
ಒಡಲೊಳು ಅಡಗಿದೆ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಲು ತಾಯ್ನೆಲದೊಲವಿನ ಮಕರಂದ
ಕಸವನು ರಸಮಯಗೊಳಿಸುತ ಸಾಗಿದೆ ಭಾರತದೇಶದ ಯುವವೃಂದ ||೩||

saMGada sasiyidu hemmaravAgide
kESava nInE nODalu bA
ToMge ToMgeyalu kaMgoLisutaliha
amRuta PalagaLa nIDalu bA ||pa||

mOhitevADada aMgaLadalli nInE neTTiha sasiyaMdu
beLeyitu Baradali beLeyutalihudu agaNita SAKegaLaitaMdu
beMgADanu raMgErisi bIsitu navacaityanyada taMgALi
dainya nirASeya kAlavu kaLeyitu maimarevina poreyanu sILi ||1||

anudina nIranu uNisuta nInu, jatanadi pOShaNe mADiruve
dUShaNe pratirOdhada JaLadiMda CaladiMdali kApADiruve
kirusasiyidu taruvAgutaliMdu taruNAvastheya talupihudu
sAsira sAsira SAKeyanAMtu nADige neraLIyutalihudu ||2||

elegaLa mareyali nasunagutiruva, puShpagaLenitO kESavane
A sumarASiyu sUsiha souraBa, AvarisihudI dESavanE
oDaloLu aDagide nADige nIDalu tAyneladolavina makaraMda
kasavanu rasamayagoLisuta sAgide BAratadESada yuvavRuMda ||3||

ಸಂಘ ಜನಿಸಿತು ಕೇಶವನ : saMGa janisitu


ಸಂಘ ಜನಿಸಿತು ಕೇಶವನ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು ಭರದಿ ತಪಸಿನ ಛಲದಿಂದ
ತಪಸಿನ ಫಲದಿಂದ ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಬಲದಿಂದ ||ಪ||

ಸಾವಿರ ವರುಷದ ದಾಸ್ಯಕೆ ಕಾರಣ ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ
ರಾಷ್ಟ್ರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಿದೆ ಇಂದು ಹಿಂದು ಎಂಬ ಘೋಷ
ನಾವು ಹಿಂದು ಎಂಬ ಘೋಷ ||೧||

ವೀರಪುರುಷರ ಬಾಳ ಕಥೆಗಳು ನೀಡಿವೆ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ತಾಯ ಗೌರವವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮರಣವೆ ಸನ್ಮಾನ
ನಮಗೆ ಮರಣವೆ ಸನ್ಮಾನ ||೨||

ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲಿ ಬೆಳಗಿದೆ ವಿಜಯದ ಹಾದಿ
ಭರತಮಾತೆಯೆ ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಎಂದು ಜಗಕೆ ಸಾರಿ
ಇಂದು ಜಗಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿ ||೩||

saMGa janisitu kESavana divyadRuShTiyiMda
nADinelleDe haraDitu Baradi tapasina CaladiMda
tapasina PaladiMda avana tyAgada baladiMda ||pa||

sAvira varuShada dAsyake kAraNa aikyate illada dESa
rAShTradelleDe moLagide iMdu hiMdu eMba GOSha
nAvu hiMdu eMba GOSha ||1||

vIrapuruShara bALa kathegaLu nIDive namage AhvAna
tAya gouravava etti hiDiyalu maraNave sanmAna
namage maraNave sanmAna ||2||

saMGada kAryada sUryana beLakali beLagide vijayada hAdi
BaratamAteye ellara tAyi eMdu jagake sAri
iMdu jagake dAri tOri ||3||

ಶಾಖೆ ಎಂಬ ತಪಸಿನಲ್ಲಿ : SAKe eMba tapasinalli


ಶಾಖೆ ಎಂಬ ತಪಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಾ
ಸಾಮರಸ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾ
ಜನರು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಎಂಬ ಮಾತು ನಮ್ಮದು
ಅಧಮ ಪರಮ ಎಂಬ ವಾದ ಎಂದು ನಾವು ಒಲ್ಲೆವು ||ಪ||

ಕೇಶವನಾ ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಕಾರದಲೀ
ಮಿಂದೆವಿಂದು ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆಯಲೀ
ವಾಮಮಾರ್ಗ ದುರುಳ ಮಾರ್ಗ ಎಂದೆಂದೂ ಕ್ರಮಿಸೆವು
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಸತತ ನಾವು ಪಠಿಪೆವು ||೧||

ದೇವನುದಿಸಿ ಬಂದ ನಾಡು ತ್ಯಾಗಭೂಮಿ ಭಾರತ
ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗ್ವ ನಾವು ಗೌರವವ ತೋರುತ
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಮಾತೆ ಭಾರತೀ
ಇದುವೆ ಜೀವನಾದರ್ಶ ಅದುವೆ ನಮ್ಮ ಕೀರುತೀ ||೨||

ವೀರರಾಗಿ ಮೆರೆವೆವು ಶೂರತನವ ತೋರ್ವೆವು
ವೈರಿಯೆದುರು ದಿಟ್ಟತನದಿ ಉತ್ತರವ ನೀಡ್ವೆವು
ಅಂದು ಇಂದು ಒಂದೆ ಗುರಿಯು ಓ ಹಿಂದು ವೀರನೇ
ಪರಮ ವೈಭವಕೆ ಒಯ್ವೆ ಹಾದಿ ಇದುವೆ ಪುತ್ರನೆ ||೩||

SAKe eMba tapasinalli guNagaLannu gaLisuvA
sAmarasya dikkinalli bALveyannu mADuvA
janaru oMdu dESa oMdu eMba mAtu nammadu
adhama parama eMba vAda eMdu nAvu ollevu ||pa||

kESavanA kalpaneya rAShTra sAkAradalI
miMdeviMdu dhyEyaniShTha kArya tatparateyalI
vAmamArga duruLa mArga eMdeMdU kramisevu
dESaBakti eMba maMtra satata nAvu paThipevu ||1||

dEvanudisi baMda nADu tyAgaBUmi BArata
karmayOgiyAgva nAvu gouravava tOruta
rAmakRuShNAdiyAgi tAyimAte BAratI
iduve jIvanaadarSa aduve namma kIrutI ||2||

vIrarAgi merevevu SUratanava tOrvevu
vairiyeduru diTTatanadi uttarava nIDvevu
aMdu iMdu oMde guriyu O hiMdu vIranE
parama vaiBavake oyve hAdi iduve putrane ||3||

ಶತಶತಮಾನದ ಕಲುಷವ ಗುಡಿಸುತ : SataSatamaanada kaluShava


ಶತಶತಮಾನದ ಕಲುಷವ ಗುಡಿಸುತ ಬನ್ನಿ ತಾಯ ಉಡಿಗೇ
ಹಿಂದುತ್ವದಲಿ ಬಂಧುತ್ವದಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ ||ಪ||

ತೊಲಗಿಸಿ ತರತಮ ದೋಷ, ಮೊಳಗಿಸಿ ಸಮತೆಯ ಘೋಷ
ನಮ್ಮೊಳಗಿಲ್ಲವು ಭೇದ, ಆಗದು ಗೆಳೆತನ ಛೇದ
ದೈನ್ಯತೆ ಮಲಿನತೆ ನೀಗುತ ನಡೆವೆವು ನಮಿಸಿ ತಾಯ ಅಡಿಗೇ
ಪದ ಜೋಡಿಸುತ ಭುಜಗೂಡಿಸುತ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ ||೧||

ಕುಡಿಯುವ ಎದೆಹಾಲೊಂದೇ, ನುಡಿಯುವ ಸವಿಮಾತೊಂದೇ
ಪುಂಗವ ಪುರುಷರ ಆಂಶ, ನಮ್ಮದು ಋಷಿಮುನಿ ವಂಶ
ಮಾತೆಯ ವೈಭವ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ನಡಿಗೆ
ಪ್ರತಿಚರಣದಲಿ, ಪ್ರತಿಕರಣದಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ ||೨||

ನಾಡನೆ ನುಂಗುವ ಹೊಂಚು, ಮಾಡಿಹ ವೈರಿಯು ಸಂಚು
ಉಳಿಯಲು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಜಪಿಸುವ ಸಂಘದ ಮಂತ್ರ
ದೇಶಧರ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಧರಿಸಿ ವೀರ ತೊಡಿಗೆ
ಗಣವೇಷದಲಿ, ಸಂಘೋಷದಲಿ, ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ ||೩||

SataSatamaanada kaluShava guDisuta banni tAya uDigE
hiMdutvadali baMdhutvadali oMdAgi sAgi guDige ||pa||

tolagisi taratama dOSha, moLagisi samateya GOSha
nammoLagillavu BEda, Agadu geLetana CEda
dainyate malinate nIguta naDevevu namisi tAya aDigE
pada jODisuta BujagUDisuta oMdAgi sAgi guDige ||1||

kuDiyuva edehAloMdE, nuDiyuva savimAtoMdE
puMgava puruShara AMSa, nammadu RuShimuni vaMSa
mAteya vaiBava sAdhanegAgi oMdugUDi naDige
praticaraNadali, pratikaraNadali oMdAgi sAgi guDige ||2||

nADane nuMguva hoMcu, mADiha vairiyu saMcu
uLiyalu nAvu svataMtra, japisuva saMGada maMtra
dESadharmagaLa rakShaNegAgi, dharisi vIra toDige
gaNavEShadali, saMGOShadali, oMdAgi sAgi guDige ||3||

ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಆವಾಹನೆಗೆ : Sakti parAkrama AvAhanege


ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಆವಾಹನೆಗೆ, ಕಂಕಣ ಧರಿಸಿ ಸಾಧಕರೆ
ಹಿಂದುತ್ವದ ಆರಾಧಕರೆ ||ಪ||

ಚಂಡಮುಂಡರಾ ದಂಡನು ದಂಡಿಸಿ
ರುಂಡವ ಖಂಡಿಸಿ ಚೆಂಡಾಡಿ
ದುಷ್ಟರ ದಮನಿಸಿ ಕಷ್ಟಕೆ ಸಿಲುಕಿಹ
ಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನು ಕಾಪಾಡಿ ||೧||

ಕಂಟಕವಳಿಸಿ ಸಂಕಟ ನೀಗಲು
ಟೊಂಕವ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯವಿದು
ಜಡತೆಯ ಜಯಿಸಿ ಸ್ವಾರ್ಥವ ದಹಿಸಿ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸುಮಹೂರ್ತವಿದು ||೨||

ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯರ ಸಂಚಿನ ಸುಳಿಯಲಿ
ನಾಡೆಮದು ಮುಳುಗದೆ ಇರಲಿ
ಸ್ವತ್ವ ಸ್ವದೇಶೀ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ದಿವ್ಯಮಂತ್ರ ಮೊಳಗುತಲಿರಲಿ ||೩||

Sakti parAkrama AvAhanege, kaMkaNa dharisi sAdhakare
hiMdutvada ArAdhakare ||pa||

caMDamuMDarA daMDanu daMDisi
ruMDava KaMDisi ceMDADi
duShTara damanisi kaShTake silukiha
SiShTa Saktiyanu kApADi ||1||

kaMTakavaLisi saMkaTa nIgalu
ToMkava kaTTuva samayavidu
jaDateya jayisi svArthava dahisi
munnaDeyuva sumahUrtavidu ||2||

bahurAShTrIyara saMcina suLiyali
nADemadu muLugade irali
svatva svadESI svAvalaMbaneya
divyamaMtra moLagutalirali ||3||

ವೇದಕಾಲ ದಾಳದಿಂದ : vEdakAla dALadiMda


ವೇದಕಾಲ ದಾಳದಿಂದ ಪುರಾಣಗಳ ಪೂರ್ವದಿಂದ
ತತ್ವಕಾವ್ಯ ವಿಸ್ತರಕೆ ನಡೆ ನಿರಂತರ
ರಾಮಭರತರೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ಕಲೆತು
ಬಾಹುಬಲಿಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಡೆನಿರಂತರ ||ಪ||

ಜಾತಿಮತದ ಪೊರೆಯ ಹರಿದು
ಮೌಡ್ಯ ಮೋಹದೆದೆಯ ಬಿರಿದು
ನಿಂದೆ ಸ್ತುತಿಯನೆಲ್ಲ ಗೆಲುತ ನಡೆನಿರಂತರ
ನೂರು ಬಗೆಯ ನೋವನುಂಗಿ | ಚಾರುಮಂದಹಾಸ ಬೆಳಗಿ
ನಾಡಿನೆಲ್ಲ ನಗಿಸಿ ನಗುತ - ನಡೆನಿರಂತರ ||೧||

ಸ್ವಾಭಿಮಾನದುಸಿರ ಹಿಡಿದು ದಾಸ್ಯಮತಿಯ ನೆನಪ ತೊರೆದು
ಸಂಘದ ಸುಮಗಂಧ ಸೂಸಿ ನಡೆನಿರಂತರ
ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರಮವನಾರಧಿಸಿ ಧ್ಯೇಯವ್ರತವ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ
ಚರೈವೇತಿ ಮಂತ್ರಪಠಿಸಿ - ನಡೆ ನಿರಂತರ ||೨||

ನಡೆನಿರಂತರ - ನಡೆನಿರಂತರ
ನಿಲ್ಲದೆ ನಡೆ ನಿರಂತರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ
ಲೋಕ ಲೋಕಕೊದಗಲಿದೆ ಹಿಂದು ಮನ್ವಂತರ
ಏಕ ಮನದಿ ಧೀರ ಪಥದಿ ನಡೆನಿರಂತರ ||೩||

vEdakAla dALadiMda purANagaLa pUrvadiMda
tatvakAvya vistarake naDe niraMtara
rAmaBarataroDane beretu kRuShNArjunaroDane kaletu
bAhubaliya ettarakke naDeniraMtara ||pa||

jAtimatada poreya haridu
mouDya mOhadedeya biridu
niMde stutiyanella geluta naDeniraMtara
nUru bageya nOvanuMgi | cArumaMdahAsa beLagi
nADinella nagisi naguta - naDeniraMtara ||1||

svABimAnadusira hiDidu dAsyamatiya nenapa toredu
saMGada sumagaMdha sUsi naDeniraMtara
Sraddhe SramavanAradhisi dhyEyavratava paripAlisi
caraivEti maMtrapaThisi - naDe niraMtara ||2||

naDeniraMtara - naDeniraMtara
nillade naDe niraMtara uttarOttara
lOka lOkakodagalide hiMdu manvaMtara
Eka manadi dhIra pathadi naDeniraMtara ||3||

ವೀರ ಘೋಷಣೆ ವೀರಘರ್ಜನೆ : vIra GOShaNe vIraGarjane


ವೀರ ಘೋಷಣೆ ವೀರಘರ್ಜನೆ ಗೈಯೆ ವಿಜಯೋಪಾಸನೆ
ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು ಇದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಭೋಧನೆ ||ಪ||

ಒಬ್ಬರಾಗುತ ಒಬ್ಬದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಬಂದರು ಬಂದರೂ
ಸಾಧುಪುರುಷರು ವೀರಪುರುಷರು ಬಂದು ಹೋದರು ಹೋದರೂ
ಗೊಡ್ಡು ಮನದಲಿ ಅಡ್ಡ್ಬಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮಡಿಯ ಹಿಂದಿಟ್ಟೆವು
ಹೂವುಹಣ್ಣನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆವು ||೧||

ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಮ್ ನಾವೇ ಪಠಿಸಿದುದಲ್ಲವೇ?
ಕೋವಿ ಕತ್ತಿಯನಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೆ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ಪೂಜೆ ಏತಕೆ ಪಠನವೇತಕೆ ಗೈದವೆಂಬುದ ಬಲ್ಲೆವೇ?
ಶಸ್ತ್ರವೇತಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತಕೆ ಎಂಬುದನು ಮರೆತಿಲ್ಲವೇ? ||೨||

ಮೂರು ಸಾಗರ ನೂರು ಮಂದಿರ ದೈವಸಾಸಿರವಿದ್ದರೆ
ಗಂಗೆಯಿದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಗಿರಿಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ
ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಿದ್ದರೆ ಘನಪರಂಪರೆಯಿದ್ದರೆ
ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಜನರೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದರೆ! ||೩||

ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಈಗ ನಿದ್ರಿಸಲೊಲ್ಲಿರಿ
ಮೈಯರಕ್ತವು ಶುದ್ಧವಿದ್ದರೆ ಈಗ ತೋರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ
ಅಡಿಯ ಮುಂದಿಡೆ ಸ್ವರ್ಗವೆನ್ನಿರಿ ಗಡಿಯನುಳಿಸಲು ಧಾವಿಸಿ
ಕಡನಾಳಿರಿ ನಭವನಳೆಯಿರಿ ಯಂತ್ರತಂತ್ರವ ನಿರ್ಮಿಸಿ ||೪||

vIra GOShaNe vIraGarjane gaiye vijayOpAsane
Sakti illade muktiyillavu idu caritreya BOdhane ||pa||

obbarAguta obbadEvaru huTTibaMdaru baMdarU
sAdhupuruSharu vIrapuruSharu baMdu hOdaru hOdarU
goDDu manadali aDDbiddevu nammaDiya hiMdiTTevu
hUvuhaNNanu koTTu avaranu muMde sAgisi biTTevu ||1||

uddharEdAtmanAtmAnam nAvE paThisidudallavE?
kOvi kattiyaniTTu summane nAve pUjisalillavE?
pUje Etake paThanavEtake gaidaveMbuda ballevE?
SastravEtake SAstravEtake eMbudanu maretillavE? ||2||

mUru sAgara nUru maMdira daivasAsiraviddare
gaMgeyiddare siMdhuviddare girihimAlayaviddare
vEdaviddare BUmiyiddare GanaparaMpareyiddare
Enu sArthaka maneya janare malagi nidrisuttidare! ||3||

mAtRuBUmiya makkaLAdare Iga nidrisalolliri
maiyaraktavu Suddhaviddare Iga tOrisaballiri
aDiya muMdiDe svargavenniri gaDiyanuLisalu dhAvisi
kaDanALiri naBavanaLeyiri yaMtrataMtrava nirmisi ||4||

ವಿಶ್ವಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ : viSvasaMtati ella ninna


ವಿಶ್ವಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯೋದರದ
ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಎಂದು ಹಾಲುಣಿಸಿದೆ
ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಿಟ್ಟು ತೂಗಿ ಶೋಭನವಾಗಿ
ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತದೊಳು ಮೈಮರೆಸಿದೆ ||ಪ||

ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭೆಯನಿತು ಇರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು
ಮೇಘಮಂಡಲವೇರಿ ವಿಜಯ ವೀರಧ್ವಜವು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಂಚರಿಸಿತು ||೧||

ಅಪಮಾನಗಳನಿಂತು ಶತಮಾನ ಸಹಿಸಿರಲು
ಶಕ್ತಿ ಭೈರವಿ ಜನನಿ ತಾಳ್ಮೆಯುಂಟೆ?
ಕ್ಷಮೆಯ ಮೀರದೆ ನೋವು ಶಕ್ತಿಪುತ್ರರು ನಾವು
ಹರಸಿಬಿಡು ತೆರಳುವೆವು ತಡೆವರುಂಟೆ? ||೨||

ಒಮ್ಮತದ ಏಕಪಂಥವ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವೆವು
ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಸೋದರರು ಬಡಿದಾಡೆವು
ಹೊಸ ಜಗದ ನಿರ್ಮಾಣದೀ ಸಂಧಿಕಾಲದಲಿ
ನಿನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಬಿಡೆವು ||೩||

ಹಸಿರುಡಿಗೆ ಪಸೆದುಟ್ಟು ಸಿರಿಮುಡಿಗೆ ಹೂತೊಟ್ಟು
ಭುವನೇಶ್ವರಿಯೇ, ನೀನು ಮೆರೆಯಬೇಕು
ಶುಭದಿನದ ಹೊಸಬೆಳಕ ಆನಂದ ಶೋಭೆಯಲಿ
ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮುಖ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ||೪||

viSvasaMtati ella ninna puNyOdarada
hasugUsugaLu eMdu hAluNiside
oMdE toTTiloLiTTu tUgi SOBanavAgi
prEma saMgItadoLu maimareside ||pa||

sUryacaMdrarigella praBeyanitu iralilla
ninna kIrtiya jyOti prajvalisitu
mEGamaMDalavEri vijaya vIradhvajavu
svAtaMtrya saMBramadi saMcarisitu ||1||

apamAnagaLaniMtu SatamAna sahisiralu
Sakti Bairavi janani tALmeyuMTe?
kShameya mIrade nOvu Saktiputraru nAvu
harasibiDu teraLuvevu taDevaruMTe? ||2||

ommatada EkapaMthava hiDidu sAguvevu
kShamisamma sOdararu baDidADevu
hosa jagada nirmANadI saMdhikAladali
ninna Ganatege korateyAgabiDevu ||3||

hasiruDige paseduTTu sirimuDige hUtoTTu
BuvanESvariyE, nInu mereyabEku
SuBadinada hosabeLaka AnaMda SOBeyali
ninna SrImuKa omme nODabEku ||4||

ವಿಶ್ವ ವಂದ್ಯೆ ಜಗಜ್ಜನನಿ : viSva vaMdye jagajjanani


ವಿಶ್ವ ವಂದ್ಯೆ ಜಗಜ್ಜನನಿ ನಮನ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯ ಚಿರನವೀನ ಸಾರಥಿ ||ಪ||

ರಜತಗಿರಿಯ ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿತಿಹುದು ನಿನ್ನ ಸೊಬಗು
ಪಾದಕಮಲ ತೊಳೆಯುತಿರುವ ಜಲಧಿಗುಂಟು ದಿವ್ಯಮೆರುಗು
ತುಂಬಿ ತೊನೆವ ಪೈರು ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರುಡುಗೆಯ ಚೆಲ್ವ ಬೆಡಗು
ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಸಿಂಧು ಕಪಿಲೆ ಸುರನದಿಗಳ ತುಂಬು ಬಳುಕು ||೧||

ಚೆಲುವಿನ ಖನಿ ಮಾತೆಗಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪುತ್ರರು
ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಸಿರುಸಿರನು ಕೊಟ್ಟರು
ಅಪಮಾನವ ಸಹಿಸದಂಥ ಅಭಿಮಾನಿ ವೀರರು
ನಿನ್ನ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆಯನು ಕಂಡರು ||೨||

ನಿನ್ನ ಒಡಲ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ತಾಯೆ ನಮಗೆ
ವೇದದ ನೆಲೆ ಗೀತೆಯ ಸೆಲೆ ನವಚೇತನ ಬಾಳಿಗೆ
ಶತ್ರುಗಳನು ಗೆದ್ದ ಚರಿತೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ
ನಿನ್ನ ರೋಮ ಕೊಂಕದಿರಲು ಸಿದ್ಧರಿಹೆವು ಬಲಿಗೆ ||೩||

viSva vaMdye jagajjanani namana tAyi BArati
divya praBeya j~jAna sudheya ciranavIna sArathi ||pa||

rajatagiriya mukuTadalli tOritihudu ninna sobagu
pAdakamala toLeyutiruva jaladhiguMTu divyamerugu
tuMbi toneva pairu pacce hasiruDugeya celva beDagu
gaMge tuMge siMdhu kapile suranadigaLa tuMbu baLuku ||1||

celuvina Kani mAtegaMte svABimAni putraru
baMdha muktigAgi tamma usirusiranu koTTaru
apamAnava sahisadaMtha aBimAni vIraru
ninna maMdahAsadalli dhanyateyanu kaMDaru ||2||

ninna oDala makkaLAge eMtha BAgya tAye namage
vEdada nele gIteya sele navacEtana bALige
SatrugaLanu gedda carite bEku namma sphUrtige
ninna rOma koMkadiralu siddharihevu balige ||3||

Wednesday, September 1, 2010

आज श्रध्दा सुमन : ಆಜ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುಮನ ಅರ್ಪಿತ : Aj SraddhA sumana


ಆಜ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುಮನ ಅರ್ಪಿತ| ಕರ ರಹಾ ಹರ್ಷಿತ ಗಗನ್
ಹೇ ಪರಮ ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಶವ | ಯುಗಪುರುಷ ಶತಶತ ನಮನ್ ||ಪ||

ದಾಸತಾ ಕೀ ಶೃಂಖಲಾ ಸೇ | ಬದ್ಧಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪ್ಯಾರೀ
ಲುಪ್ತ ಚಿತಿಧೃತಿ ಕೃತಿ ಥೀ | ಸುಪ್ತ ಸೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಮಾರೀ
ಸುಪ್ತಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರ ಕೋ | ಜಾಗೃತ ಕಿಯಾ ಬನ ರವಿಕಿರಣ್ ||೧||

ಸಂಘಟನ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಅಭಿನವ | ಸಂಘ ಸುರ ಸರಿ ಕೋ ಬಹಾಕರ್
ಕೋಟಿ ಯುವಕೋಂ ಕೇ ಹೃದಯಮೇ | ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಕೋ ಜಗಾಕರ್
ಕರ ದಿಯಾ ಅರ್ಪಿತ ಸ್ವಯಂ ಕೋ | ಮಾತೃಚರಣೋ ಮೇ ಮಗನ್ ||೨||

ಆಪ ಕಾ ವಹ ಧನ್ಯ ಜೀವನ | ಪ್ರೇರಣಾ ಹೈ ಬನ ಗಯೀ
ಕೋಟಿಶಃ ಹಿಂದು ಜನೋಂ ಕೀ | ಸಾಧನಾ ಹೈ ಬನ ಗಯೀ
ಮಾತೃ ಭೂ ಪರ ಹೋ ಸಮರ್ಪಿತ | ಏಕ ಹೈ ಬಸ ಯಹ ರಟನ್ ||೩||

ಹರ ನಗರ ಹರ ಗ್ರಾಮ ಮೇ | ನವ ಚೇತನಾ ಕ ದೀಪ ಜಲತಾ
ಹರ ಹೃದಯ ಕೋ ಕರ ಪ್ರಕಾಶಿತ | ಸಂಘಟಾನ ಕಾ ರಾಗ ಭರತಾ
ಹೋ ರಹಾ ಸಾಕಾರ ಹೈ ವಹ | ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಗಗನ್ ||೪||

आज श्रध्दा सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन
हे परम आराध्य केशव युग पुरूष शत शत नमन ॥धृ॥

दासताँ की शृंखला से बध्द भारत भूमी प्यारी
लुप्त चिति धृती और कृति थी सुप्त थी संस्कृति हमारी
सुप्त हिंदू राष्ट्र को जागृत किया बन रवि किरण ॥१॥

संघटन का मंत्र अभिनव संघ सुरसरी को बहाकर
कोटी युवकों के हृदय में राष्ट्र भक्ती को जगाकर
कर दिया अर्पित स्वयम् को मातृ चरणों में मगन ॥२॥

आपका वह धन्य जीवन प्रेरणा है बन गयी
कोटी युवकों के लिये साधना है बन गयी
मातृभू पर हो समर्पित एक है बस यह रटन ॥३॥

हर नगर हर ग्राम में नव चेतना का दीप जलता
हर हृदय को कर प्रकाषित संघटन का राग भरता
हो रही साकार है वह कल्पना साक्षी गगन ॥४॥

Aja SradhdA sumana arpita kara rahA harShita gagana
he parama ArAdhya keSava yuga purUSha Sata Sata namana ||dhRu||

dAsatA~M kI SRuMKalA se badhda BArata BUmI pyArI
lupta citi dhRutI aura kRuti thI supta thI saMskRuti hamArI
supta hiMdU rAShTra ko jAgRuta kiyA bana ravi kiraNa ||1||

saMGaTana kA maMtra aBinava saMGa surasarI ko bahAkara
koTI yuvakoM ke hRudaya meM rAShTra BaktI ko jagAkara
kara diyA arpita svayam ko mAtRu caraNoM meM magana ||2||

ApakA vaha dhanya jIvana preraNA hai bana gayI
koTI yuvakoM ke liye sAdhanA hai bana gayI
mAtRuBU para ho samarpita eka hai basa yaha raTana ||3||

hara nagara hara grAma meM nava cetanA kA dIpa jalatA
hara hRudaya ko kara prakAShita saMGaTana kA rAga BaratA
ho rahI sAkAra hai vaha kalpanA sAkShI gagana ||4||

अभिनंदन हे! मौन तपस्वी : ಅಭಿನಂದನ ಹೇ ಮೌನ ತಪಸ್ವೀ : abhinaMdana hE! mouna tapasvI


ಅಭಿನಂದನ ಹೇ! ಮೌನ ತಪಸ್ವೀ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಪೂಜಾರೀ
ತುಮ್ಹೇ ಜನ್ಮದೇ ಧನ್ಯ ಹುಯಿ ಮಾ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಹಮಾರೀ ||ಪ||

ನವಜೀವನ ಭರಕರ ಕಣಕಣ ಮೇ ಬಹೀ ಪ್ರೇಮರಸ ಧಾರಾ
ಅರುಣ ರಾಗ ಮನ ಮೇ ಭರ ಕೇಶವ ಸಾರ್ಥಕ ನಾಮ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಫಿರ ವಸಂತ ಕೀ ಪೂಲರಹೀ ಹೈ ಆಶಾ ಕೀ ಪುಲವಾರೀ ||೧||

ಆಜ ಜಾಗರಣ ಕಾ ಸ್ವರ ಲೇಕರ ಮಲಯಾನಿಲ ಕೇ ಝೋಂಕೇ
ಪ್ರೇಮ ಹೃದಯ ಮೇ ಭರತೇ ಜಾತೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುಮನೋಂ ಕೇ
ನವ ಪ್ರಭಾತ ಹೋ ರಹಾ ಚತುರ್ದಿಕ, ಫೈಲೀ ಫಿರ ಉಜಿಯಾರೀ ||೨||

ಪ್ರಾಚೀ ಕಾ ಮುಖ ಭೀ ಉಜ್ವಲ ಹೈ ಕೇಶವ ಕಿರಣೇಂ ಫೈಲೀ
ಚಲಾ ಅಂಧೇರಾ ಲೇ ಸಮೇಟ ಕರ ಅಪನೀ ಚಾದರ ಮೈಲೀ
ಅಂಧಕಾರ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರ ಕೀ ಮಿಟೀ ಕಾಲಿಮಾ ಸಾರೀ ||೩||

ದೇವ ತುಮ್ಹಾರಾ ಸ್ವಾಗತ ಕರತೇ ರೋಮ ರೋಮ ಹರ್ಷಿತ ಹೈ
ದೇವ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪದಪದ್ಮೋಂ ಪರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿತ ಹೈ
ಕೇಶವ ಬನ ಧ್ರುವ ಜ್ಯೋತಿ ದಿಖಾದೋ ಜನಮಾನಸ ಭಾವಹಾರೀ ||೪||

अभिनंदन हे! मौन तपस्वी धीरोदात्त पुजारी
तुम्हें जन्म दे धन्य हुई मां भारत भूमि हमारी ॥

नव जीवन भर कर कण-कण में, बहा प्रेम रस धारा,
अमित राग मन में भर केशव साथर्क नाम तुम्हारा!
फिर बसंत की फूल रही है, आशा की फूलवारी ॥१॥

आज जागरण का स्वर लेकर मलियानिल के झोंके
प्रेम हृदय में भरते जाते कोटी कोटी सुमनों के
नव प्रभात हो रहा चतुदिर्क फैली फिर उजियारा ॥२॥

प्राची का मुख भी उज्ज्वल है केशव किरणें फैली
चला अंधेरा ले समेट कर अपनी चादर मैली
अंधकार अज्ञान ही त्यागी मिटी कालिमा सारी ॥३॥

देव तुम्हारी पुण्य स्मृति में रोम रोम हषिर्त है
देव तुम्हारे पद पदमों पर श्रध्दांजलि अपिर्त है
केशव बन ध्रुव ज्योति दिखा दो जन मानस भवहारी ॥४॥

abhinaMdana hE! mouna tapasvI dhIrOdaatta pUjArI
tumhE janmadE dhanya huyi mA BArata BUmi hamArI ||pa||

navajIvana Barakara kaNakaNa mE bahI prEmarasa dhArA
aruNa rAga mana mE Bara kESava sArthaka nAma tumhArA
phira vasaMta kI pUlarahI hai ASA kI pulavArI ||1||

Aja jAgaraNa kA svara lEkara malayAnila kE JOMkE
prEma hRudaya mE BaratE jAtE kOTi kOTi sumanOM kE
nava praBAta hO rahA caturdika, phailI phira ujiyArI ||2||

prAcI kA muKa BI ujvala hai kESava kiraNEM phailI
calA aMdhErA lE samETa kara apanI cAdara mailI
aMdhakAra aj~jAna timira kI miTI kAlimA sArI ||3||

dEva tumhArA svAgata karatE rOma rOma harShita hai
dEva tumhArE padapadmOM para SraddhAMjali arpita hai
kESava bana dhruva jyOti diKAdO janamAnasa BAvahArI ||4||