Tuesday, September 28, 2010

गुरु वंद्य महान : ಗುರು ವಂದ್ಯ ಮಹಾನ : guru vaMdya mahAna


ಗುರು ವಂದ್ಯ ಮಹಾನ ಭಗವಾ ಏಕಚಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ
ಅರ್ಪಣ ಕೋಟೀ ಕೋಟೀ ಪ್ರಣಾಮ ||ಧ್ರು||

ಶೋಣಿತ ವರ್ಣಾಮಧುನೀ ಶಿಕಲೋ ಸಾರೇ ಉಜ್ಜ್ವಲ ತ್ಯಾಗ
ವ್ಯಾಪಿತ ಆಲೋ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಅಖಂಡ ಭಾರತಭಾಗ
ಬಘುನೀ ಫಡಫಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಚೀ ಭಡಕೇ ಅಂತರಿ ಆಗ
ಕಟಿಬದ್ಧ ಉಭೇ ತವ ಛತ್ರಾಖಾಲೀ ಭಾರತಭೂಸಂತಾನ ||೧||

ಶೌರ್ಯಾನೇ ತವ ಜಗೀ ಗಾಜಲಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪ್ರದ ಇತಿಹಾಸ
ಪಾಹಿಲೇಸ ನಿಜ ನೇತ್ರಾಂನೀ ಕಿತಿ ಭೀಷಣ ರಣಸಂಗ್ರಾಮ
ದೇಹದಂಡ ಕುಣೀ ಹಾಲ ಭೋಗಿಲೇ ಕೇಲೇ ನಿಜ ಬಲಿದಾನ
ಬಲಿದಾನ ನವ್ಹೇ ತೇ ಪೂಜನ ಕೇಲೇ ಭಾರತಭೂಸಂತಾನ ||೨||

ಋಷೀ ತಪಸ್ವೀ ಮಹಾಮುನೀಂಚಾ ಸಂತಾಂಚಾ ಅಭಿಮಾನ
ಅನಾದಿಕಾಲಾಪಾಸುನೀಚ ತುಜ ಅಗ್ರಪುಜೇಚಾ ಮಾನ
ಬಘಶಿಲ ಭಾವೀ ಭಾಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಅನ ಉಜ್ಜ್ವಲ ವೈಭವಕಾಳ
ಹೋ ಯಶಸ್ವೀ ಅಸೇ ಸುಮಂಗಲ ದೇ ಶುಭ ವರದಾನ ||೩||

ಶುದ್ಧಶೀಲತಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾಚೀ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಾಚೀ ಖಾಣ
ಅಭಯ ವೀರತಾ ಶೌರ್ಯ ಧೀರತಾ ಸಂಯಮ ಶಾಂತಿನಿಧಾನ
ಸದ್ಭಾವೇ ತುಜ ಆಮ್ಹೀ ಮಾನಿಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಭಗವಾನ
ಪರಮಪಾವನಾ ತವ ಪದೀ ವಾಹೀ ದೇಶಾಸ್ತವ ಹೇ ಪ್ರಾಣ ||೪||

गुरु वंद्य महान भगवा एकचि जीवन प्राण
अर्पण कोटी कोटी प्रणाम ॥ध्रु॥

शोणित वर्णामधुनी शिकलो सारे उज्ज्वल त्याग
व्यापित आलो दिव्य दृष्टिने अखंड भारतभाग
बघुनी फडफड देशभक्तिची भडके अंतरि आग
कटिबद्ध उभे तव छत्राखाली भारतभूसंतान ॥१॥

शौर्याने तव जगी गाजला स्फूर्तिप्रद इतिहास
पाहिलेस निज नेत्रांनी किति भीषण रणसंग्राम
देहदंड कुणी हाल भोगिले केले निज बलिदान
बलिदान नव्हे ते पूजन केले भारतभूसंतान ॥२॥

ऋषी तपस्वी महामुनींचा संतांचा अभिमान
अनादिकालापासुनीच तुज अग्रपुजेचा मान
बघशिल भावी भाग्यपूर्ण अन्‌ उज्ज्वल वैभवकाळ
हो यशस्वी असे सुमंगल दे शुभ वरदान ॥३॥

शुद्धशीलता चारित्र्याची पावित्र्याची खाण
अभय वीरता शौर्य धीरता संयम शांतिनिधान
सद्भावे तुज आम्ही मानिले पूज्य गुरु भगवान
परमपावना तव पदी वाही देशास्तव हे प्राण ॥४॥

guru vaMdya mahAna BagavA ekaci jIvana prANa
arpaNa koTI koTI praNAma ||dhru||

SoNita varNAmadhunI Sikalo sAre ujjvala tyAga
vyApita Alo divya dRuShTine aKaMDa BArataBAga
baGunI PaDaPaDa deSaBakticI BaDake aMtari Aga
kaTibaddha uBe tava CatrAKAlI BArataBUsaMtAna ||1||

SauryAne tava jagI gAjalA sPUrtiprada itihAsa
pAhilesa nija netrAMnI kiti BIShaNa raNasaMgrAma
dehadaMDa kuNI hAla Bogile kele nija balidAna
balidAna navhe te pUjana kele BArataBUsaMtAna ||2||

RuShI tapasvI mahAmunIMcA saMtAMcA aBimAna
anAdikAlApAsunIca tuja agrapujecA mAna
baGaSila BAvI BAgyapUrNa an^^ ujjvala vaiBavakALa
ho yaSasvI ase sumaMgala de SuBa varadAna ||3||

SuddhaSIlatA cAritryAcI pAvitryAcI KANa
aBaya vIratA Saurya dhIratA saMyama SAMtinidhAna
sadBAve tuja AmhI mAnile pUjya guru BagavAna
paramapAvanA tava padI vAhI deSAstava he prANa ||4||

No comments: