Sunday, October 17, 2010

अनुशासन में बाँध दिया माँ : ಅನುಶಾಸನ ಮೇಂ ಬಾಂಧ ದಿಯಾ : anuSAsana meM bAMdha diyA mA


ಅನುಶಾಸನ ಮೇಂ ಬಾಂಧ ದಿಯಾ ಮಾ, ಸ್ವಪನೋಂ ಕಾ ಸಂಸಾರ
ಮುಕ್ತ ಗಗನ ಕೇ ಪಂಚೀ ಕೋ ಭೀ, ದಿಯಾ ಧ್ಯೇಯ ಆಧಾರ ||ಧೃ||

ಮೈಂ ಜೀವನ ಮೇಂ ಖಾನಾ ಪೀನಾ, ಔರ ಭ್ರಮಣ ಮೇಂ ಧ್ಯಾನ ಲಿಯೇ
ಅಪನೇ ಮೇಂ ಅಲಮಸ್ತ ಬನಾ ಥಾ, ಸುಖ ಕಾ ಯಹೀ ಪ್ರಮಾಣ ಲಿಯೇ
ಕಿಸೀ ಬಂಧು ನೇ ಲೌ ಸುಲಗಾಕರ, ಮನ ಮೇಂ ಭರ ದೀ ಚಿನಗಾರೀ
ಧಿಕ ಧಿಕ ಮೇರೀ ಮದ ಮಸ್ತೀ ಕೋ, ಮಾತಾ ಸಂಕಟ ಮೇಂ ಪ್ಯಾರೀ
ಮಾನವ ಜೀವನ ಸಫಲ ಬನಾನೇ, ಕರ ಲೋ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ||೧||

ಏಕಾಕೀ ಪರಿವಾರ ತನಿಕ ಸಾ, ಬಸ ಕೇವಲ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ನಹೀಂ
ಶಿಶು‌ಓಂ ಕೇ ಲಾಲನ ಪಾಲನ ಮೇ, ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯ ಸಮಾಪ್ತ ನಹೀಂ
ಇಸಸೇ ಬಢಕರ ದೇಶ ಕಾಲ ಕೀ, ಮಾಂಗೇ ಪೂರೀ ಕರನೀ ಹೈಂ
ವಿಶ್ವ ವಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ, ಆಶಾ ಪೂರೀ ಕರನೀ ಹೈ
ತನ ಕೇ ಮನ ಕೇ ತಾರ ಕಪಾತೀ, ಆಈ ತೀವ್ರ ಪುಕಾರ ||೨||

ದೀವಾನಾ ಹೂಂ ಮೈಂ ದೀವಾನಾ, ಅಬ ಮದಮಾತೇ ಗೀತ ನಹೀಂ
ಜನನೀ ತೇರೀ ಶಪಥ ಮುಝೇ ಹೈ, ಔರ ಕಿಸೀ ಸೇ ಪ್ರೀತ ನಹೀಂ
ಪಥ ಕೇ ಸಂಗೀ ಮೀತ ಸಭೀ ಹೈಂ, ಅನ್ಯ ಹ್ರದಯ ಕೇ ಮೀತ ನಹೀಂ
ತೇರೇ ಹಿತ ಜೀನೇ ಮರನೇ ಮೇಂ, ಮನ ಶಂಕಿತ ಭಯಭೀತ ನಹೀಂ
ನಿರಾಧಾರ ಕೋ ಧರತೀ ದೀ ಮಾಂ, ದಿಯಾ ಅನೋಖಾ ಪ್ಯಾರ ||೩||

ಮಾಂ ತುಮ್ಹಾರೇ ಗೀತ ಗಾಊಂ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಣ ಸೇ ದುಃಖ ಹಟಾಊಂ
ಕರ್ಮಮಯ ಜೀವನ ಬಿತಾಊಂ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸೇ ಬಲಿ ಭೀ ಜಾಊಂ
ಜೀವನ ಮರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಬ ಹೋ, ಹಂಸ-ಹಂಸ ಕರ ಸ್ವೀಕಾರ ||೪||

अनुशासन में बाँध दिया माँ, स्वपनों का संसार
मुक्त गगन के पंची को भी, दिया ध्येय आधार ॥धृ॥

मैं जीवन में खाना पीना, और भ्रमण में ध्यान लिये
अपने में अलमस्त बना था, सुख का यही प्रमाण लिये
किसी बन्धु ने लौ सुलगाकर, मन में भर दी चिनगारी
धिक धिक मेरी मद मस्ती को, माता संकट में प्यारी
मानव जीवन सफल बनाने, कर लो कर्म विचार ॥१॥

एकाकी परिवार तनिक सा, बस केवल पर्याप्त नहीं
शिशु‌ओं के लालन पालन मे, जीवन ध्येय समाप्त नहीं
इससे बढ़कर देश काल की, माँगे पूरी करनी हैं
विश्व वंद्य भारत माता की, आशा पूरी करनी है
तन के मन के तार कपाती, आई तीव्र पुकार ॥२॥

दीवाना हूँ मैं दीवाना, अब मदमाते गीत नहीं
जननी तेरी शपथ मुझे है, और किसी से प्रीत नहीं
पथ के संगी मीत सभी हैं, अन्य ह्रदय के मीत नहीं
तेरे हित जीने मरने में, मन शंकित भयभीत नहीं
निराधार को धरती दी माँ, दिया अनोखा प्यार ॥३॥

माँ तुम्हारे गीत गाऊँ, प्राण प्रण से दुःख हटाऊँ
कर्ममय जीवन बिताऊँ, स्वाभिमान से बलि भी जाऊँ
जीवन मरण परिस्थिति सब हो, हँस-हँस कर स्वीकार ॥४॥

anuSAsana meM bA~Mdha diyA mA~M, svapanoM kA saMsAra
mukta gagana ke paMchI ko BI, diyA dhyeya AdhAra ||dhRu||

maiM jIvana meM KAnA pInA, aura BramaNa meM dhyAna liye
apane meM alamasta banA thA, suKa kA yahI pramANa liye
kisI bandhu ne lau sulagAkara, mana meM Bara dI cinagArI
dhika dhika merI mada mastI ko, mAtA saMkaTa meM pyArI
mAnava jIvana saPala banAne, kara lo karma vicAra ||1||

ekAkI parivAra tanika sA, basa kevala paryApta nahIM
SiSu^^oM ke lAlana pAlana me, jIvana dhyeya samApta nahIM
isase baDhxakara deSa kAla kI, mA~Mge pUrI karanI haiM
viSva vaMdya BArata mAtA kI, ASA pUrI karanI hai
tana ke mana ke tAra kapAtI, AI tIvra pukAra ||2||

dIvAnA hU~M maiM dIvAnA, aba madamAte gIta nahIM
jananI terI Sapatha muJe hai, aura kisI se prIta nahIM
patha ke saMgI mIta saBI haiM, anya hradaya ke mIta nahIM
tere hita jIne marane meM, mana SaMkita BayaBIta nahIM
nirAdhAra ko dharatI dI mA~M, diyA anoKA pyAra ||3||

mA~M tumhAre gIta gAU~M, prANa praNa se duHKa haTAU~M
karmamaya jIvana bitAU~M, svABimAna se bali BI jAU~M
jIvana maraNa paristhiti saba ho, ha~Msa-ha~Msa kara svIkAra ||4||

No comments: