Tuesday, January 6, 2015

ದಿವ್ಯ ಭಾವನಾ ಶುದ್ಧ ಕಾಮನಾ : Divya Bhavana Shuddha Kamana

ದಿವ್ಯ ಭಾವನಾ ಶುದ್ಧ ಕಾಮನಾ

ದಿವ್ಯ ಭಾವನಾ ಶುದ್ಧ ಕಾಮನಾ
ಕಾರ್ಯರ ಆಧಾರ ಆಮ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನಾ || ||
('ಕಾರ್ಯರ' ವನ್ನು 'ಕಾರ್ಜರ' ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು)

ಭಿನ್ನ ಭಾಷಾ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿ
ಭಿನ್ನ ತಾರ ಭಾವ ಭ್ರಾಂತಿ
ದೂರ ಕರಿ ಹೃದೇ ಭರಿ
ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಪನಾ... ಕಾರ್ಯರ ... ||||

ಸುಖ ದುಃಖ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ
ಸೃತಿ ಏಕ ಭಾವ ಏಕ
ಏಕ ಇತಿಹಾಸ ಏಕ
ಸಂಸೃತಿ ಓ ಪ್ರೇರಣಾ... ಕಾರ್ಯರ ... ||||

ಏಕ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಭಕ್ತಿ
ಏಕ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನೀತಿ
ಏಕ ಗೀತ ಏಕ ತಾನ
ಏಕತಾ ಉಪಾಸನಾ... ಕಾರ್ಯರ ... |||| 

Labels: ದಿವ್ಯ ಭಾವನಾ ಶುದ್ಧ ಕಾಮನಾ, ‍Divya Bhavana Shuddha Kamana, ಒಡಿಯಾ, Odiya, ಸಂಘ ಗೀತ, Sangha Geeta

3 comments:

Akhila Padhi said...

This is Sangh geet of this month in our Shakha. :-)

vnkatti said...

Give us the tune please

vnkatti said...

Give us the tune please